COBIT 2019 Foundation Course


ISACA Norway Chapter har gleden av å tilby et 2-dagers grunnkurs i det helt nye COBIT 2019 -rammeverket! Flyvende inn fra Portugal kommer ISACAS egen Bruno Horta Soares, som ble kåret til beste, internasjonale foredragsholder i 2018.

COBIT er et rammeverk for IT-styring (IT Governance). Det dekker sammenkobling av forretningsmål og mål for IT-organisasjonen og er mye brukt i større selskaper som har IT-intensive arbeidsprosesser. COBIT-rammeverket er nå utgitt i 2019 versjon og kan lastes ned gratis fra ISACA. Rammeverket inneholder følgende komponenter:

  • Rammeverk: setter krav til praksis ved å koble forretningsmål mot IT
  • Prosessbeskrivelser med føringer for planlegging, utvikling, gjennomføring og overvåkning av alle IT-prosesser
  • Kontrollmål: liste over krav som har blitt satt av ledelsen for god internkontroll innen IT
  • Modenhetsmodeller: metoder for å vurder modenheten og hvor god hver prosess er, og evne til å håndtere avvik fra arbeidsprosessene
  • Retningslinjer for ledelsen: retningslinjer tydeliggjør ansvar og hvordan man kan måle ytelse opp mot forretningsmålene i praksis.

Kursmaterialet er inkludert i prisen. Pensum anskaffes av ISACA Norway Chapter.

Kurset vil bli holdt kl. 0900-1700. Mindre justering av klokkeslett kan forekomme. 


Praktisk informasjon:

Maksimalt antall deltagere: 15

Lokasjon: Kommer senere (men blir i Oslo)

Påmeldingsfrist for deltakelse på hele kurset er tirsdag 15. oktober 2019. 


Pris for hele kurset (2 dager):

ISACA Medlem NOK 12 500,-

ISACA Støttespiller: NOK 13 500,-

Ikke-medlem: NOK 16 500,-


Bli medlem her:

http://www.isaca.org/Membership

Mer om COBIT her:

http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx 


For COBIT 2019 Bridge kurs se her:  https://www.deltager.no/cobit2019_bridge 


Annet:

Hvis ISACA, uavhengig av årsak, må avlyse et kurs eller arrangement, er ansvaret begrenset utelukkende til kursavgiften som er innbetalt. ISACA er ikke ansvarlig for andre påløpte kostnader, herunder reise- og overnattingskostnader.

 

Registreringsskjema