Cha-cha 6 ukers kurs andre semester vår 2018

                                                                                                                                                                                                              

Velkommen til SalsaNor Trondheim sitt vårprogram for 2018.
(English text below)

Vi arrangerer også en gratis introtime til cha cha torsdag 12.04.18! Åpent for alle som danser på nivå tilsvarende å ha fullført puertorikansk salsa 3/x-body 3!  


Følgende rabatter er tilgjengelige:

25 % per kurs ved påmelding på 2 eller flere langkurs* (kurs over 4 uker) i ett semester. 
15 % studentrabatt. Krever forevisning av gyldig studentbevis. 

*Disse kursene gir 25% rabatt ved påmelding på 2 eller flere kurs vårsemesteret 2018:
Rueda Standard, Salsa Cubana, Rueda Avansert, Lady Styling, Cha cha, Advanced & Intermediate puertoricansk, Footwork/Bodymoves. 

Venteliste
Hvis det ikke er ledige singelplasser igjen, prøv først å finne deg en partner via facebookgruppen "Finn partner til vårens kurs". Dersom dette ikke lykkes, skriv deg opp på venteliste ved å sende mail med navn, epostadresse og mobilnummer til kurskontaktens epostadresse

Avmelding/refusjon
Det er mulig å melde seg av og få refundert kursavgift før kursstart. 
Se hjemmesiden vår for mer info

Viktig info ifm kursoppstart:
Ta med bevis for betaling (e-post eller utskrift) og gyldig studentbevis dersom du har krysset av for studentrabatt. Kun innesko er tillatt på våre kurs. Ta med drikkeflaske. Det er rullering av dansepartner på alle våre parkurs. 


English version

We will also arrange a free intro class in cha cha for beginners on Thursday April 12th! The class is open for anyone who's completed salsa 3 - puertorican/x-body 3 or similar.


The following discounts are available:

25% per course when signing up for 2 or more longer courses* (4 weeks or more) in one semester.

15% student discount. Requires proof of valid student ID.

*For these courses there is a 25% discount when signing up for 2 or more courses for the spring semester 2018:
Rueda Standard, Salsa Cubana, Rueda Avansert (Advanced), Lady Styling, Cha-cha-cha, Advanced & Intermediate Puerto Rican, Footwork/Bodymoves. 

Waiting list
We kindly ask you to try and find a partner on your own via the Facebook group "Finn partner til vårens kurs" (Find a partner for the spring semester). If this is not successful, ask to be put on a waiting list by sending an e-mail with your name, e-mail address and mobile number to the course contact's email address. 

Withdrawal/refund
You can withdraw from a course and have the course fee refunded before the course starts. See our home page for more info

Important information regarding the course start:
Bring proof of payment (e-mail or print out) and a valid student ID if you have ticked off for student discount. Only indoor shoes are allowed on our courses. Please bring a drinking bottle. There is a continual change of dance partner at all our couple courses.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon