CFS/ME forskningskonferanse 2019

Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansesenter for CFS/ME og Norges Myalgisk Encefalopati Forening inviterer til  CFS/ME forskningskonferanse 2019

Sted: Auditoriet, Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata 8, Oslo

Mandag 25. november kl. 10:00 –17.00 

Tirsdag 26. november kl. 09:00-12:00

Konferansemiddag 26.11 kl. 18.

Målgrupper

 • Norske og nordiske forskningsmiljøer som allerede er engasjert i CFS/ME forskning eller vurderer slik forskning. Abstracts sendes inn via skjemaet på Deltager.no.
 • Helsepersonell, pasientadvokater og studenter (i helsefag) med interesse for CFS/ME forskning

Program

 • Presentasjoner av Dr. Joseph J. Breen, National Institute of Health, USA: NIH Intramural Study on ME/CFS
  Dr. Carmen Sceibenbogen, Universitetet i Berlin, Tyskland: CFS - evidence for autoimmunity
  Dr. Jesus Castro-Marrero, Cornell University, USA: Update on treatments in ME/CFS: new perspectives and future directions
 • Presentasjoner og statusrapport fra de 4 BEHOVME finansierte studier:
  Dr. Benedicte Lie - UiO
  Dr. Karl Johan Tronstad - UiB
  Anne Kielland - FAFO
  Linn Skjevling - UNN
 • Presentasjon av gjennomførte studier / prosjektideer basert på innsendte abstracts
 • Konferansemiddag.

Abstracts – tidsfrist for innsending 4. november

Abstracts skal følge formatet i skjemaet under, med følgende punkter: Tittel, forfatter(e), institusjon, bakgrunn, målsetting/forskningsspørsmål, diagnosekriterier, metode/organisering, resultater, forventet nytteverdi/ betydning av studien.

Kryss av for "Jeg leverer abstract" under, og det vil komme opp felt til å fylle inn.

Ytterligere informasjon om forskningskonferansen

Påmelding senest 4.november

Pris kr 500 (inkl. lunsj 25.november) + middag kr 300. 10 første studenter kr 200 (eksl. middag). Betaling med kredittkort på deltager.no.

Kontaktpersoner:

Folkehelseinstituttet: per.magnus@fhi.no

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME: nhelvik@ous-hf.no

ME-foreningen: bkw@ssb.no

------

Norges ME-forening arrangerer en etterfølgende Åpen fagdag om ME
Sted: Store Auditorium, Rikshospitalet tirsdag 26. november kl. 15 – 18 for ME-forskere, ME-pasienter og pårørende, helsepersonale og studenter: Fokus på PEM. Påmelding og informasjon om deltakeravgift: https://www.deltager.no/fagdag19

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon