Har du barn som viser interesse for hund og hundetrening? Eller ønsker dere som familie råd og veiledning om tema barn og hund? Da er dette minikurset om barn og hund en fin aktivitet for hele familien!

Det er ingen krav til forkunnskaper eller alder på verken barn eller hund da kurset tilpasses det nivået deltakerne er på.  

Det at barn får mulighet til å vokse opp sammen med hunder er en berikelse for både barn og hund. Men det krever også mye av familien for at dette skal gå så smidig som mulig. Målet med kurset er at familien skal få råd og veiledning om hvordan det kan legges til rette for at barna og hunden skal gå godt overens sammen. Barna skal få oppleve mestring gjennom å lære seg hvordan de kan være med på å aktivisere hunden ved hjelp av positive treningsmetoder, få økt forståelse for hvorfor hunden gjør som den gjør, og å ha det gøy sammen.

Barna får også prøve seg i praktisk trening av hund i form av enkle øvelser.

Dette er et kurs for hund med familie. Familiemedlemmer er derfor velkommen til å delta uten ekstra kostnad. Vi har små grupper på alle kurs, slik at instruktøren får god tid til individuell veiledning.

Velkommen til et nyttig og lærerikt kurs!


NB: Dette kurset er ikke for barn og hund alene, en voksen må være med og bistå barnet med hunden.


Tilleggsinformasjon

Kurset går onsdag 11 oktober kl.1100-1300.

Kurset foregår utendørs i Hernes, ca. 10 km fra Elverum sentrum. Nærmere info om adresse vil bli gitt ved påmelding.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon

Priser

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon