Motor & Motivasjon

Vil du lære hvordan du kan vekke gode følelser i hunden din så den VIL jobbe sammen med deg?

Lar hunden din seg lett forstyrre av miljøet rundt?
Ønsker du å øke hundens motivasjon for å jobbe?
Vil du at hunden skal være mer engasjert i deg på trening?

Her vil vi forske på å finne den beste belønningen for DIN hund. En motivert og engasjert hund er nøkkelen til et godt videre samarbeid uansett om du vil drive med hundesport eller hverdagslydighet.

På dette kurset vil vi jobbe med ulike verktøy for å utvikle god motor via lek og ulike belønninger, slik at hunden blir motivert til å jobbe med deg. Jo bedre belønninger du har, jo lettere er det å få en engasjert hund.

Gode belønninger kan hjelpe oss med ulike hverdagsutfordringer, og skape godt fokus og engasjement i samarbeid med fører.

Tilleggsinformasjon

Digital forelesning: 28.02, Kl. 20:30

Praksis: Onsdager: 06.03, 13.03, 20.03, 03.04 & 10.04. Kl: 19:30 - ca. 21:30.

Hunden din må kunne vente i bilen i perioder mellom treningsøkter. 

Sted: Vallermyrene leir 9, Porsgrunn. Kurset kan foregå både utendørs, - og innendørs i oppvarmet lokale med sklisikkert gulv. Vi tar forbehold om at vi noen kvelder møtes andre steder for å trene i forskjellige miljø.

Hall-leie kr 245,- totalt  er inkludert i prisen. 


I løpet av kurset vil vi jobbe med å utvikle:

Lek

Godbitbelønning

Sosial- og omgivelsesbelønning

en god relasjon mellom hund og eier

gode belønninger og gode belønningsritualer

hundens motivasjon for samarbeid

fokus og kontakt

tåle forstyrrelser og fristelser

hvordan vi kan ha det gøy på trening!

 

Registreringsskjema

Velg ønsket påmelding *
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr *
Poststed *
Telefon *
E-postadresse *
Gjenta e-post *
Hundens fødselsdato   *
Hva ønsker du å lære på kurset? *
Kampanjekode 
 *
(gjelder nyhetsbrev, hjemmelekser, informasjon om kurs og aktiviteter i avdelingen).
 *
Jeg har lest og aksepterert Catch hundetrenings personvernerklæring.
 *
Påmelding er økonomisk bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre. Ved avlysning eller utsettelse av kurs blir deltakeren automatisk påmeldt et erstatningskurs med tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Dersom det ikke settes opp erstatningskurs innen 6 måneder fra opprinnelig kursdato refunderes deltakeravgiften.
 *
Jeg bekrefter at jeg deltar på kurset på eget ansvar, og at jeg selv er ansvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren eller Catch Hundetrening AS om jeg eller min hund skulle bli skadet i forbindelse med kurset. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret. (Vi anbefaler å ha en hundeforsikring som dekker evt. veterinærutgifter).

Priser

Tidspunkt

Antall ledige plasser

2

Sted

Kontaktinformasjon