Ønsker du å bli skikkelig god til å trene hund? På dette kurset vil du lære effektive treningsteknikker som sannsynligvis vil få deg til å se hundetrening i et helt annet perspektiv.

Kurset går over 4 helger og etter gjennomført kurs skal du ha utviklet svært god forståelse for hundetrening både i teori og praksis.
 
På dette kurset blir det satt av mye praktisk trening av hund. Både på kurset og mellom samlingene. Det deles ut både praktiske og teoretiske hjemmelekser og prosjektoppgaver.
 
Læringsteori og innlæringsteknikker vil være et sentralt tema under utdannelsen. 
 
Hundetrenerkurset er ikke et instruktørkurs, men et kurs for deg som ønsker å utvikle deg selv som trener av hund. Dette er også et svært godt kurs å ha i bunnen dersom du har lyst til å gå instruktørkurs siden.
 
Har du planer om å delta på CATCH Hundetrening sin Instruktørutdannelse, så bør du ha gått Hundetrenerutdannelsen først for å få best utbytte av instruktørkurset.
 
1. Samling: Læringsteori & Grunnferdigheter
 
Første helgen legges det størst vekt på innlæring av nye atferder. Du vil lære om de viktige grunnferdighetene og hvordan du effektivt kan bruke treningsteknikker som bl.a shaping, targeting, lokking og tilrettelegging. Klikkertrening er et sentralt tema denne helgen
 
Du får også en grundig innføring i læringsteorien der du vil lære om positiv og negativ forsterkning, positiv og negativ straff, ekstinksjon.
 
2. Samling: Kriterier & Loggføring
 
Andre helgen tar vi for oss hvordan du kan bli skikkelig god til å planlegge treningen din. Du vil også lære hvordan du kan benytte loggføring for at treningsøktene skal bli mest mulig effektive og gi god progresjon. Du vil lære hvordan du setter riktige kriterier i treningen. I tillegg fortsetter vi treningen på grunnferdighetene som vi begynte med første helg. Innlæringsteknikker og belønningsteknikker er også tema denne helgen.
 
3. Samling: Stimuluskontroll - hvordan lære inn sikre signaler!
 
Tredje helg er hovedtemaet: Hvordan lære inn sikre signaler. Vi går gjennom de fem trinnene for å få full stimuluskontroll på atferd. Du lærer også å veksle mellom det å ha kommando på atferd og frivillig atferd.
Denne helgen skal vi også ha fokus på forstyrrelsestrening & selvkontroll.
 
Utdeling av teoretisk hjemmeeksamen.
 
4. Samling: Atferdskjeder
 
Hovedtema for den fjerde helgen er hvordan du kan sette sammen flere øvelser til en kjede og konkurransetrening. Vi tar for oss baklengskjeding og forlengskjeding. Fordeler og ulemper. Vi jobber i praksis både med kjeder som styres av kommandoer og "miljøsignal".
 
Praktisk eksamen.
 
Avslutning og utdeling av diplom.
 
Pensumbøker:
  • Shaping (Thomas Stokke & Fanny Gott)
  • Lydighetstrening i teori og praksis (Morten Egtvedt & Cecilie Køste)
  • Bästa starten (Maria Brandel & Siv Svendsen))
  • Don't shoot the dog (Karen Pryor)
Vi ønsker deg velkommen til et spennende og lærerikt år! Det skal være GØY å trene hund! :-)


Tilleggsinformasjon

Kurset går over 4 helgesamlinger. Tidspunkt lørdag og søndag kl. 10-15.

20-21 januar

17-18 februar

16-17 mars

13-14 april

 

Registreringsskjema

Velg ønsket påmelding *
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr *
Poststed *
Telefon *
E-postadresse *
Gjenta e-post *
Født   *
Hva ønsker du å lære på kurset?
Kampanjekode 
 *
(gjelder nyhetsbrev, hjemmelekser, informasjon om kurs og aktiviteter i avdelingen).
 *
Jeg har lest og aksepterert Catch hundetrenings personvernerklæring.
 *
Påmelding er økonomisk bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre. Ved avlysning eller utsettelse av kurs blir deltakeren automatisk påmeldt et erstatningskurs med tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Dersom det ikke settes opp erstatningskurs innen 6 måneder fra opprinnelig kursdato refunderes deltakeravgiften.
 *
Jeg bekrefter at jeg deltar på kurset på eget ansvar, og at jeg selv er ansvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren eller Catch Hundetrening AS om jeg eller min hund skulle bli skadet i forbindelse med kurset. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret. (Vi anbefaler å ha en hundeforsikring som dekker evt. veterinærutgifter).

Priser

Tidspunkt

Antall ledige plasser

6

Sted

Kontaktinformasjon