Ønsker du en hund som går pent i bånd, og lære deg teknikker for å håndtere passeringer av andre mennesker og hunder? Da bør du melde deg på dette kurset! Vi starter med grunnøvelser for å få god kontakt med hunden og øker gradvis forstyrrelsene. Vi trener på at hunden kan gå pent i bånd med gradvis vanskeligere forstyrrelser tilstede. 


Å ha en hund som kan gå pent i båndet uten å trekke er en av de viktigste tingene vi kan bruke tid på å lære hundene våre. En lydig familiehund med gode hverdagsferdigheter på plass gjør hverdagen med hund både hyggeligere og enklere.

Vi jobber med å få en hund som kan gå pent i bånd også med forstyrrelser til stede. For å få til dette starter vi med å trene på god kontakt og fokus fra hunden. Dette ligger i bunn for alle aktiviteter vi ønsker å gjøre sammen med hunden. 

Alle våre kurs er belønningsbaserte og vi ser på hva som er belønning for din hund. Vi snakker om forskjellige typer belønninger, både de vi har kontroll på og de tingene hunden din liker som er ute i naturen som vi ikke har så mye kontroll over.

Vi øker gradvis vanskelighetene på forstyrrelsene ut fra hva dere som ekvipasje har mest utfordringer med, og trener både i par og i grupper.

Kurset har maksimum 6 deltagere. Dette gjør vi har god tid til individuelle spørsmål og veiledning samtidig som vi får mye praktisk trening. 

Etter hver kurskveld får du tilsendt en epost som beskriver øvelsene vi har gjort den kvelden.

Kurset er for familiehunden og hele familien er velkommen til å delta uten ekstra kostnad.

På alle våre kurs er et av hovedfokusene å lære eieren riktig treningsteknikk. Du vil lære treningsprinsipper som gjør deg i stand til å fortsette treningen selvstendig etter kurset. Det kreves av kurset at du jobber med øvelsene mellom kursdagene.

----

OBS! Kurset passer ikke for hunder med større/alvorlige aggresjonsproblemer. Ta kontakt med instruktøren om du er usikker på om dette er et kurs for deg.


Tilleggsinformasjon

Kurset går over tre ettermiddager kl.1700-1800. 

  1. Søndag 21. Juli
  2. Onsdag 24. Juli
  3. Søndag 28. Juli


Vi trener utendørs i Hernes, ca. 10 km fra Elverum sentrum. Nærmere info om adresse vil bli gitt ved påmelding.


 

Registreringsskjema

Velg ønsket påmelding *
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr *
Poststed *
Telefon *
E-postadresse *
Gjenta e-post *
Hundens navn *
Rase *
Født   *
Kjønn *
Hva ønsker du å lære på kurset?
 *
(gjelder nyhetsbrev, hjemmelekser, informasjon om kurs og aktiviteter i avdelingen).
 *
Jeg har lest og aksepterert Catch hundetrenings personvernerklæring.
 *
Påmelding er økonomisk bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre. Ved avlysning eller utsettelse av kurs blir deltakeren automatisk påmeldt et erstatningskurs med tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Dersom det ikke settes opp erstatningskurs innen 6 måneder fra opprinnelig kursdato refunderes deltakeravgiften.
 *
Jeg bekrefter at jeg deltar på kurset på eget ansvar, og at jeg selv er ansvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren eller Catch Hundetrening AS om jeg eller min hund skulle bli skadet i forbindelse med kurset. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret. (Vi anbefaler å ha en hundeforsikring som dekker evt. veterinærutgifter).

Priser

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon