Bystruktur, reiseatferd og trafikkmengder i byer av ulik størrelse - hva vet vi, hvor er de største uenighetene og usikkerhetene, hva slags ny kunnskap har vi behov for?

Lenke vil bli sendt til Zoom - Sjekk at e-postadressen er korrekt.

Merk av hvilket alternativ som passer best for deg!

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Firmanavn
 *
 *