ByBi Grunnkurs i birøkt 2021

Grunnkurset er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. Her lærer du alt du må vite for å bli en god røkter. Du vil også treffe mennesker som deler din interesse for bier og birøkt. Du vil inkluderes i et nettverk som støtter hverandre utover sesongen.

Kurset starter på våren hvert år, og følger bienes liv gjennom sesongen. Når seljens gåsunger åpner seg i april, finner biene årets første pollen. Pollenet knar de til babygrøt, noe som setter dronningen i gang med årets egglegging. Mengden bier i kuben øker, og det er yr og glede i hele bifolket. Birøkterne vurderer bistyrke, svermeforebygging og er på vakt for svermhenting. Så kommer vurdering av sommerforing om regnet setter inn, sykdomssjekk og påsetting av skattekasser. I juli høstes sommerhonning, og i september høsthonning. Deretter foregår slynging, honningbehandling og til sist innvintring utpå senhøsten.

Du vil motta grundig teoretisk lærdom gjennom seks teorikvelder i løpet av sesongen, hvor vi tar dere gjennom alt dere trenger å vite og hva som skjer i bikuben på de ulike tidspunktene.

Vi kombinerer kurset med praktiske bigårdsbesøk i Oslo og omheng, med erfarne lærere og birøktere. Birøkten krever erfaring og vi deler av våre tips og råd for hvordan dere skal lykkes med bier som nybegynnere.

Vi vil hjelpe til så kursdeltakere danner røkterlag og deler på bifolk. ByBi har en onlinefaddertjeneste på facebook hvor dere kan få tips og råd gjennom sesongen.

PRISER
Kr 4800,- inkl lærebok (4600,- uten lærebok). Lærebok er «Bier og birøkting i by og bygd» av Ragna R. Jørgensen

COVID

ByBi har fokus på å gjennomføre trygge kurs og gjør nødvendige tilpasninger etter de gjeldene rådene fra myndighetene. Vi ønsker å gjennomføre teorikursene med oppmøte, men digitaliserer hvis det er behov for dette. Bigårdsbesøkene gjennomføres i små grupper, tilpasset de gjeldene rådene.

TEORI

STED: oppdateres nærmere


  • Teoridel 1 Tirsdag 16. februar kl 18-21.  Om Apis mellifera, den europeiske honningbie, historikk og utbredelse og anatomi. Vi går grundig gjennom krav til en god og nabovennlig bigårdsplassering og om Oslo kommunes prosedyrer rundt urban birøkt. ByBi er Oslos lokallag organisert under Norges Birøkterla. Som deltaker på ByBis grunnkurs blir du også medlem av ByBi birøkterlag. Vi gir informasjon om ByBis medlemstjeneste som du får ta del i.

  • Teoridel 2 Tirsdag 16. mars kl 18-21. Om bifolkets ulike individer og deres arbeidsoppgaver. Utvikling fra egg, larve og puppe til voksen bie. Vi studerer bienes produkter som pollen, propolis, dronninggelè og biebrød. Birøkt er en landbruksnæring som er underlagt et lovverk. Du lærer om disse, samt om jobben til Norges Birøkterlag og Honningcentralen. Vi går denne kvelden grundig gjennom utstyret du trenger for å starte opp med birøkt.

  • Teoridel 3 Tirsdag 13. april kl 18-21. Denne kvelden står bienes beiteadferd sentralt. Du lærer om blomstring, om bienes favorittmeny, tradisjonell trekk/honningflyt i Norge, og biologisk mangfold i byer. Vi informerer om bienes næringskilder, pollen og nektar, og om bienes pollineringtjeneste nasjonalt og globalt. Vi går gjennom Mattilsynets skjema som du må sende inn for å være birøkter i Norge.

  • Teoridel 4 Tirsdag 8. juni kl 18-21 Juni er tiden biene svermer. Du vil lære alt om dette: svermforebygging, stoppe svermerus gjennom svekking/bygging av avlegger, om det nyttige snellgrovebrettet, samt om innhenting av svermer. ByBi har en egen svermfangertjeneste i Oslo og du vil bli invitert til å bli med – å hente svermer er gøy! Å vurdere fôrsituasjon i et bifolk er vesentlig for deres velferd, vi går gjennom prosedyrer og ulike fôringskar. Vi forteller om bienes fascinerende dansespråk.

  • Teoridel 5 Tirsdag 10. august kl 18-21. August er en sårbar tid for biene våre, høsten nærmer seg og nektar i naturen minker. Vårt fokus er nå å bidra til at dronningen fortsetter å legge egg og dermed bygger opp et sterkt bifolk til vinteren. Du lærer om evaluering av bistyrke og fôrsituasjon, om ulike tiltak som må til om bifolk er svake, og om dronninginnføring. Vi går gjennom en rekke ulike tavler og lærer å vurdere kubetilstand og eventuelle tiltak. Vi går gjennom høsting og innvintring, slynging, tavlelaget, tavlesortering og vokssmelting.

  • Teoridel 6 Tirsdag 14. september kl 18-21. Du og biene dine har samarbeidet gjennom en lang sommer. Nå skal biene ha ro. Og du skal fokusere på honning – naturens gull. Du lærer om honningproduksjon, om flytende, kremet og krystallisert honning, om sortshonning og stedshonning. Vi inviterer deg til å ta med din egen, vi smaker på det fascinerende mangfold av smaker honning kan gi. Vi forteller om honningens status som et medisinsk produkt. Vi vil også denne kvelden gi informasjon om ulike biesykdommer å være oppmerksom på.

PRAKSIS I BIGÅRDEN/UTE

(væravhengig, sted kommer)

 • Søndag 25. april kl 12-14          Bigårdsbesøk 1
 • Tirsdag 18. mai kl 18-20           Bigårdsbesøk 2
 • Torsdag 20. mai kl 6.00           Utlevering av bifolk til grunnkursdeltakere. FNs: Bienes dag.
 • Søndag 23. mai kl 12-14           Bigårdsbesøk 3
 • Tirsdag 22. juni kl 18-20          Bigårdsbesøk 4
 • Mandag 24. aug kl 18-19:30     Omvisning i Botanisk hage
 • Søndag 5. sep  kl 12-14            Bigårdsbesøk 5
 • Torsdag  30. sep kl 18-23:       Avslutningsfest og honningsmaking
 • Nov/des                                    Bigårdsbesøk 6 (varroabehandling)Mer info: https://bybi.no/aktivitet/grunnkurs-i-birokt-2021/


Hvis kurset er fullt, sett deg på venteliste: ane@bybi.no


 

Registreringsskjema

Etternavn
 *
Fornavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Alder
 *
Klasse/kategori
 *
 *