Bryggeleie Bruksveien 2019

Bryggeleie Bærum Seilforening i Bruksveien - 2019

Alle båter som står plassert i Bruksveien må ha betalt bryggeleie til Bærum Seilforening. Dette gjelder alle båter som står på plassen ut over tre dager sammenhengende i sesongen.

For medlemmer i Bærum Seilforening koster leien 600 kroner.

Ikke-medlemmer betaler 1200 kroner.


I merknadsfeltet: Vennligst skriv kjennetegn på båten/trekk el. lignende synlige merker når den står på land, slik at dette lar seg kontrollere. Ubetalt leie blir innkrevd og kan pålegges ekstra gebyr.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
Seilnummer
 *
Merknader
Skriv inn kjennetegn på båt/trekk/tralle som gjør den identifiserbar
 *