Brattkortkurs

Harstad klatreklubb arrangerer brattkortkurs i Harstad/Hålogalandshallen:

Kurset består av totalt 4 kveldsøkter på 3 timer, som til sammen dekker alt man må gjennom for å bestå brattkortprøven som gjennomføres på slutten av siste økt.

Datoene er som følger:

Mandag 12 oktober, onsdag 14 oktober, mandag 19 oktober og onsdag 21 oktober fra kl 18.00 til 21.00 alle kvelder. 

For å bestå kurset må man delta på samtlige kvelder - det gis ikke anledning til å ta topptau og led-modulene separat.

Erfaring: Ingen.
Normal fysisk form kreves.

Pris for kurset er 1350,-  

NB! Betalt påmelding refunderes ikke.

Målet for kurset er å sette deltakerne i stand til å ta vare på sin egen og medklatrernes sikkerhet under klatring innendørs, gi en enkel innføring i klatreteknikk samt forberede deltagerne til å ta Brattkort-prøven.

Harstad klatreklubb stiller med alt av klatreutstyr til deltagerne

OBS!

Kursdeltagere er dekket av harstad klatreklubbs forsikring under kurset og organiserte fellesaktiviteter, men klatring og bruk av vegg utover dette skjer på eget ansvar og vi anbefaler derfor alle å undersøke om deres forsikringer dekker såkalte risikoaktiviteter.

Nedre aldersgrense:

Fylt 13 år ved kursstart MEN for ungdom under 16 år er det krav om at en foresatt (foreldre eller verge) må delta på samme kurs. Unntak gis kun dersom foresatte selv har brattkort og er aktive klatrere - men MERK at det er obligatorisk oppmøte på første kursdag for å skrive under ansvarserklæring på vegne av barnet. Dersom deltaker på kurset er mellom 16-18 år må foresatte møte opp på første kursdag for å skrive under på samme skjema, men det er ikke krav til kursdeltakelse for foresatte for denne aldersgruppen.


Brattkort og Topptaukort

For å ivareta sikkerheten ved innendørs tauklatring har NKF en sertifiseringsordning for sikrere. Begge sertifiseringene er basert på en ferdighetsprøve, og bestått prøve kvalifiserer til Brattkort eller Topptaukort. 

Brattkort

For å sikre noen på led inne bør du ha Brattkort. Brattkort kvalifiserer også til å sikre noen på topptau. Kvalifiseringen har byttet navn frem og tilbake et par ganger. Først het den Brattkort, så byttet den navn til Ledkort, og nå heter den Brattkort igjen.

NB! Dersom du har et Ledkort er dette det samme som Brattkort, og er gyldig for akkurat det samme. Du trenger ikke nytt kort, men hvis du allikevel ønsker det kan du bestille Brattkort på brattkompetanse.no

Topptaukort

For å sikre noen på topptau inne bør du minst ha Topptaukort. 

NB! Dersom du har et Brattkort har du lov til å sikre både på led og på topptau og trenger dermed ikke Topptaukort. 

Det er dessverre ikke flere plasser ledige på dette arrangementet