Bli medlem

Som medlem i HBRS vil du få tilsendt  medlemsblad og annen informasjon til oppgitt e-post.

HBRS medlemskap koster 100,- kr i året

HBRS Foreldre/familie medlemskap koster 150,- kr i året 

Foreldre/familie medlemskap, gjelder foreldre med samme adresse, og søsken. Barnet/ungdommen i prosessens må ha eget medlemskap i HBRSU, under 30 år.

VIKTIG. Legg til info om søsken og den andre foreldrene ved å registrere de under familemedlemmer i foreldre medlemskap. Det gjøres ved å trykke "legg til deltager"

Usikker på hvordan, se informasjonsvideo her: Hvordan registrere et familiemedlemskap

Student og trygdede halvpris. (Ikke HBRSU)

Partner uten barn 100 ,- kr. året

Barn/ungdom 50,- Kr. i året.( 30 år og yngre)

Som medlem av HBRS vil du få tilbud om redusert deltager avgift på div. arr.


Støttemedlemskap

Ønsker du/dere å støtte HBRS sitt arbeid, meld dere inn som støttemedlem 50,- året

Støttemedlemskap utløser ingen stemmerett eller medlemsfordeler, det er kun for å vise din støtte til det arbeide HBRS gjør. 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Fødselsdag
 *
Adresse med postnummer og sted
 *
Har du en kommentar
 *