Bli medlem

Våre medlemmer er viktig for oss! Melder du deg inn i HBRS støtter du organisasjonen og

vårt arbeid og gjør det mulig for oss å tilby flere aktiviteter uten kostnad eller til redusert

deltagerpris for våre medlemmer. Se full oversikt over våre tilbud og aktiviteter her.

Som medlem vil du få tilsendt invitasjoner til blant annet sosiale treff, sommerleir og annen

informasjon.

HBRS Voksen gjelder for medlemmer 30 år og eldre som opplever kjønnsinkongruens,

kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer.


HBRS Ung gjelder for medlemmer yngre enn 30 år som opplever kjønnsinkongruens,

kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer. Når personen blir 30 år, overflyttes

medlemskapet automatisk til HBRS Voksen.


HBRS Foreldre-familie gjelder for familien til den som opplever kjønnsinkongruens,

kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer. Kun familiemedlemmer med samme

bostedsadresse kan registreres på samme foreldre-familiemedlemskap.

Usikker på hvordan, se informasjonsvideo her:  Hvordan registrere et familiemedlemskap


HBRS Venn gjelder for alle som ønsker å støtte organisasjonen


§9.7 Medlemmer med en økonomisk vanskelig situasjon kan søke landsstyret om innvilging av halv kontingent.

 

Registreringsskjema

Fornavn (Ditt foretrukne navn)
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Fødselsdato
 *
Adresse
 *
Postnummer og sted
 *
Ønsker du e-poster fra HBRS
 *
Vi sender ut informasjon om aktiviteter, arrangementer og tilbud som er i regi av HBRS
Har du en kommentar
 *