Basiskurs om autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom

Basiskurs om

autismespekterforstyrrelser, ADHD og

Tourettes syndrom


Målgruppe: Fagpersoner i

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Helse Sør-Øst som ønsker grunnleggende kunnskap om diagnosene.


PROGRAM:

 

08:15 - 09:00 Registrering

 

09:00 - 11:00 Autismespekterforstyrrelser

• Hva er autismespekterforstyrrelser?

• Utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser

• Utfordringer knyttet til ulike aldersgrupper

• Tilrettelegging / behandling


11:00 – 11:15 Pause

 

11:15– 13:15 Tourettes syndrom

• Hva er Tourettes syndrom?

• Utredning og diagnostisering av Tourettes syndrom

• Utfordringer knyttet til ulike aldersgrupper

• Tilrettelegging / behandling13:00 – 13:45 Lunsj

 

13:45 – 15:45 ADHD

• Hva er ADHD?

• Utredning og diagnostisering av ADHD.

• Utfordringer knyttet til ulike aldersgrupper

• Tilrettelegging / behandling

 

For spørsmål: post.rkt@ous-hf.no

 

 

Kurset koster kr 300,- som betales ved påmelding. Lett lunsj er inkludert.

 

Kurset er søkt godkjent av Psykologforeningen og Den norske Legeforening

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Antall
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Arbeidssted
Profesjon
 *