Hva vet vi om barn og unges friluftslivsvaner og preferanser?

Det er viktigere enn noen gang at barn og unge føler tilhørighet og trives med tilværelsen. Hva vet vi om barn og unges friluftsliv? Hvordan kan vi få flere barn og unge til å bruke friluftsliv for bedre helse og trivsel - hva vet vi og hva er suksessoppskriften?

Friluftsrådenes Landsforbund arrangerer konferansen i samarbeid med Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv og Innlandet Fylkeskommune.

Vi har lagt opp til betaling ved påmelding. Dersom du må ha faktura virker ikke denne påmeldingen. Ta da kontakt med marianne@friluftsrad.no for manuell påmelding og ettersending av faktura mot et faktureringsgebyr på kr 50.-


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Organisasjon/arbeidssted
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Kryss av for deltakelse på uteaktivitet 18.11 kl 1645-1730

 *
 *