Barneidrettsskolen Halden sesong 2019-2020

Velkommen til Barneidretten i Halden Skiklubb! Påmelding til sesongen 2019-2020 skjer via skjemaet nedenfor. Sett barnet ditt inn i rett aldersgruppe under fanen «Gruppe». Dersom den aktuelle gruppen er full må du gjerne sende en e-post til oss, så settes barnet ditt opp på venteliste. Kontingent betales ved innmeldingen. Dersom barneidretten ikke faller i smak, kan vi tilbakebetale kontingenten – etter maksimum tre treninger.

Våre treninger er dels i gymsalen på Låby skole, dels utendørs på andre steder i Halden. Treningstidene er:

mandag 17-17.50: gruppe 1 (født 2015)

mandag 18-18.50: gruppe 2 (født 2014)

onsdag 17-17.50: gruppe 3 (født 2013)

onsdag 18-18.50: gruppe 4 (født 2010-2012)

Ved oppstart blir det delt ut en plan med beskrivelse av hva vi skal gjøre i høst. Denne blir også sendt ut på e-post. Oppstart blir i starten av september. Eksakt tidspunkt vil bli annonsert per e-post.

Merk at deltagelse på idrettsskolen medfører at deltageren blir innmeldt i Halden Skiklubb (medlemskontingenten er inkludert i deltageravgiften). Medlemskapet vil fortsette å løpe etter endt idrettsskole, men det er selvfølgelig mulig å avslutte dette. Ta i så fall kontakt med medlemsfører i Halden Skiklubb når giroen kommer.

 

Registreringsskjema

Gruppe
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Fødselsdato
 *
(Helst i formatet DD.MM.YYYY, eks. 15.03.2009)
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Hvis flere fra samme familie deltar på idrettskolen gis det rabatt for barn 2,3 osv.
Søskenrabatt
Merknad
Fra enkelte aktiviteter publiserer Halden Skiklubb bilder av medlemmer på hjemmesiden og i sosiale medier. For å kunne gjøre det må vi innhente ditt samtykke. Er du under 15 år må både du og dine foresatte stå bak samtykket. Samtykker du og dine foresatte at Halden Skiklubb publisere bilder av deg på hjemmesiden og i sosiale medier?
 *