Barneidrett høsten 2017

Velkommen til barneidrettKolbotn IL tilbyr idrettslek for barn på Vassbonn og på Kolbotn skole. Vi har fysisk lekaktiviteter tilpasset småbarn. 
Vi utnytter gymsalene så lenge ikke skolene skal ha egne arrangement. Det kan skje at enkelte dager utgår pga skolens aktivtet. Ingen trening i vinterferie og påske.


Vassbonn skole Tirsdag (oppstart 29. august):
Vassbonn skole kl 17.15-18.00, født 2012-14
Vassbonn skole kl 18.00-18.45, født 2011-12

Kolbotn skole Torsdag (oppstart 31. august):
Kolbotn skole kl 17.15-18.00, født 2012-14
Kolbotn skole kl 18.00-18.45, født 2011-12


Våre instruktører for høstens aktivitet blir:
Vilde Riiser og Emilie Berg Holmen

Begge har hatt barneidrett denne våren og er tidligere RG-utøvere i Kolbotn IL.

Deltageravgift pr semester er kr 800. Barn som går på barneidrett registreres obligatorisk som medlem i Kolbotn IL.  

Dette er obligatorisk for de som ikke allerede har enkelt- eller familiemedlemskap i Kolbotn IL Dette gjøres i henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelser. Alle aktive medlemmer under 13 år omfattes av NIFs barneforsikring. Medlemskap i Kolbotn IL.


med hilsen
Kolbotn IL Barneidrett


 

Registreringsskjema