Barnehageforedrag med Kathy Sylva

Velkommen til foredrag med barnehageforsker Kathy Sylva!

Vi inviterer barnehagelærere og styrere til en spennende læringsøkt med foredrag fra en av pverdens fremste barnehageforskere, professor Kathy Sylva fra Oxford University. Hennes foredrag heter "The effects of Early Childhood Education on academic and social outcomes:  What longitudinal studies can tell us". Kathy Sylva har ledet flere store studier, som blant annet har fulgt over 3000 barn gjennom barnehage og grunnskole, for å se på barnehagens betydning over tid.

I tillegg blir det et ettermseminar med Siri Dybwik og Kirsten Halle, begge fra UiS, som skal snakke om betydningen av estetikk for små barn.

Arrangementet er del av  den større kongressen ICSEI 2019, “Bringing together – creating innovative educational policies and practices for diversity, equity and sustainability.”  

https://2019.icsei.net/

Velkommen!

 

Registration form