B1- MELLOMNIVÅ Fra kapittel 1 i "Stein på stein"

B1 

06.10.2020 – 12.11.2020

tirsdag og torsdag kl. 17:00-19:00

6 uker / 24 undervisningstimer       

Pris: kr 1920

Vi vil jobbe med et utvalg tekster fra kapitlene 1 - 6 i Stein på stein (2014-utgaven). Et hefte med oppgaver fra arbeidsboka er inkludert i prisen. Tekstboka kan lånes i undervisningen.


B1 

14.01.2020 – 05.03.2020

Tuesdays and Thursdays from 17:00 to 19:00

6 weeks / 24 lesson hours

Price: 1920 NOK

We will work with a selection of texts from chapters 1- 6 in Stein på stein (2014 edition). A booklet with exercises is included in the price. The textbook may be borrowed during class.


Notice
-We reserve the right to cancel a class if minimum enrolment is  not met.  In that case, all course fees will be fully refunded.
-No refund can be given after the course starts.

 

Registreringsskjema

Fornavn/ First name
 *
Etternavn/Last name
 *
E-post /E-mail
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil/Phone number
 *
Kjønn/Gender
 *
Nasjonalitet/ Nationality
 *
 *