" Ikke veldig motivert....." - om Asperges syndrom og andre autismespekterforstyrrelser

FOR HVEM?
Ansatte i alle offentlige og private virksomheter som følger opp brukere mot arbeid, aktivitet og økt mestring av eget liv.

FORMÅL:
Målet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap om personer med utviklingsforstyrrelser innen autismespekteret, og hvordan disse tilstandene påvirker funksjonsevnen på ulike områder.
Gjennom kurset skal deltakerne få tips og ideer om hvordan de kan samhandle med brukere i
denne gruppen, og hvordan det kan utvikles tilpassede og målrettede oppfølgingsløp.

INNHOLD

- Hva er autisme?                                  
- Ulike former og kjennetegn.
- Diagnostiske kriterier/identifikasjon      
- Typisk historikk og bakgrunn for voksne med autismespekterforstyrrelser
- Hvordan påvirker utviklingsforstyrrelser innen autismespekteret funksjonsevnen.
- Arbeids og inntektsevne
- Generell fungering og mestring.
- Samhandling med personer med vansker innenfor autismespekteret?
- Kommunikasjon og motivasjon.
- Valg og tilpasning av tiltak

- Hvilke ressurser er tilgjengelig?
- Oppfølging og bistand

UNDERVISNINGSFORM

Kurset er basert på forelesning med utstrakt bruk av praktiske eksempler. Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling mellom foreleser og deltakerne.
Det legges vekt på at innholdet skal være praktisk anvendbart og gjenkjennelig for deltakerne.

KURSANSVARLIG:

Jørn Isaksen: PhD i helsefagsvitenskap. Jørn Isaksen har erfaring fra ulike områder i spesialisthelsetjenesten, innen både privat og offentlig sektor. Jørn har gitt ut flere bøker. Han arbeider nå som forsker og fagutvikler i SIHF og driver firmaet Kompetanseformidling.

KURSAVGIFT:
Kursavgiften er kr 2090,- pr deltaker. Kursavgiften inkluderer kaffe/te, frukt og lunsj.
Faktureres når påmeldingsfristen er gått ut.

PÅMELDING
Bruk påmeldingsfunksjonen til høyre i dette bildet. Påmelding er bindende, men det er anledning til å bytte til annen  deltaker fra samme arbeidsplass.
Det blir sendt ut en påmeldingskvittering når påmeldingen er registrert.
Endelig bekreftelse blir sendt ut senest når påmeldingsfristen har gått ut.
Vi anbefaler at det ikke bestilles flybilletter o.l før endelig bekreftelse er mottatt.

 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon