Deltager - Praktisk kurs i atopisk eksem

Praktisk kurs i atopisk eksem

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), Helse Sør-Øst, arrangerer Praktisk kurs i atopisk eksem

Målgruppe for kurset er leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Fullt kurs? Sett deg på venteliste ved å sende mail til: post.raao@ous-hf.no Merk med Navn, arbeidssted, stilling. Ved stor pågang, vil nytt kurs settes opp til høsten.

Registrering fra kl 08:30, kursstart kl 09:00. Kurset avsluttes med praktisk opplæring frem til kl 16:00, kursbevis vil bli delt ut etter praktisk opplæring.

Kurset er godkjent med 7 timer til Spesialisering og spesialisters etterutdanning i Hud- og veneriske sykdommer, Barnesykdommer og Allmennmedisin, og til Kompetanseområde Allergologi. Kurset er godkjent med 7 tellende timer i Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Det blir servert kaffe/te/lunsj under kurset

Program:

09:00
Introduksjon
Kursleder
09:05
Å leve med atopisk eksem
Siw Hansen
09:35
Bakgrunn, patogenese og diagnostikk atopisk eksem
Teresa Løvold Berents
10:10
Pause

10:25
Atopisk eksem og matallergi/overfølsomhet
Vibeke Landås/Asta Ellingvåg
11:15
Behandling av atopisk eksem
Eva Maria Rehbinder
12:00
Lunsj

13:00
Hjelpetiltak og stønader
Dag Amdam
13:45
Pause

14:00
Den flerkulturelle familien
Hege Linnestad
14:25
Introduksjon til Praktisk veiledning på stasjoner:

14:30
15min /stasjon


1. Infeksjonsforebyggende/-behandlende tiltak
Voksentoppen
2. Behandlingskremer/-salver/-liniment
Hudavdelingen
3. Fuktighetsbevarende behandling
Hudavdelingen
4. Kløestillende/-dempende tiltak
Voksentoppen
5. Pasientkasus – valg av behandling
RAAO/Hudavdelingen
6. Oppfølgingsverktøy
RAAO/Hudavdelingen
Det er dessverre ikke flere plasser ledige på dette arrangementet