Årsmøte Bærum GK - 18. februar 2021

Kjære medlemmer i Bærum Golfklubb,

Styret innkaller herved til årsmøte i Bærum GolfklubbSom følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, har vi besluttet å gjennomføre årsmøtet digitalt etter NIFs lovverk ved bruk av Teams.


Tidspunkt: Årsmøtet avholdes torsdag 18. februar 2021 kl. 18.00.
Sted: Digitalt på Teams. Invitasjon og instruksjoner for deltagelse vil bli kunngjort samtidig med årsmøtepapirer.

Kunngjøringen om årsmøtet er annonsert på klubbens internettside 17. januar 2021, samt annonse i Budstikka i henhold til klubbens lover: § 14.

Eventuelle saker eller forslag som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest innen 2 uker før årsmøtet: bmgk@bmgk.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på www.bmgk.no og på klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bærum Golfklubb. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet mm, se klubbens § 5 til § 7.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen

Styret i Bærum Golfklubb  

Dagsorden:                                                     

  • Godkjenne de stemmeberettigede
  • Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  • Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
  • Behandle BmGKs årsberetning
  • Behandle BmGKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
  • Behandle forslag og saker
  • Vedta budsjett og fastsette medlemskontingent
  • Behandle BmGKs organisasjonsplan
  •  Valg
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon