Årskonferansen 2019

Velkommen til Frimodig kirkes årskonferanse med påfølgende årsmøte!
Vi samles i Oslo 
mandag  11. mars.

Sted: Storsalen, Staffeldts gt 4,
kl. 10.00 – 17.00.


Lunsj kl. 12.30 (inkludert i deltageravgiften)


PROGRAM FOR ÅRSKONFERANSE OG ÅRSMØTE

09: 30: Kaffe og registrering

10: 00: Velkommen og innledning v/ styreleder Svein Granerud. Bønn

10: 15: Geir Otto Holmås: Frimodig kirkes basis og veien videre. Samtale

12: 15: Lunch

12: 30: Oskar Skarsaune: Hvilken Jesus forkynner vi?  Samtale

13: 30: Pause

13: 45: Sofie Braut: Om FK og medieprofilering

14: 45: Pause

15: 00: Årsmøte:

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Valg
  • Strategisamtale m. innledning

17: 00 Slutt

Siste del av årskonferansen er Frimodig kirkes årsmøte. Årskonferansen er åpen for alle, både medlemmer og ikke medlemmer. Det blir en samling med faglig påfyll, erfaringsdeling og inspirasjon til fortsatt tjeneste.

Det er mulig å søke om inntil 1000 kr i reisestøtte for deltagere fra fylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.                     

 

Registreringsskjema