Årskonferansen 2018

Velkommen til Frimodig kirkes første årskonferanse!
Vi samles i Oslo 
mandag  12. mars.

Sted: Storsalen, Staffeldts gt 4,
kl. 10.00 – 17.00.


Lunsj kl. 12.30 (inkludert i deltageravgiften)

Hovedbidragsyter er professor Kurt Larsen fra MF i Danmark. Temaet for foredraget er «Å tjene en kirke i konflikt».

Kathrine Tallaksen Skjerdal, sokneprest i Høvåg, tar opp et tema som vil stå på vår dagsorden framover : «Hvordan formidle tillit til Guds ord til barn og ungdom?»      

Knut Alfsvåg, professor ved VID Misjonshøgskolen, vil legge fram Teologisk ressursgruppes notat «Teologi til konfliktbruk». Denne blir utgangspunkt for den strategiske samtalen under årsmøtet.      

Siste del av årskonferansen er Frimodig kirkes årsmøte. Årskonferansen er åpen for alle, både medlemmer og ikke medlemmer. Det blir en samling med faglig påfyll, erfaringsdeling og inspirasjon til fortsatt tjeneste.

Det er mulig å søke om inntil 1000 kr i reisestøtte for deltagere fra fylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.                     

 

Registreringsskjema