Årskonferansen 2021

NB: LENKE TIL SENDING:  https://www.aostreaming.com/ak2021
DIGITAL MØTEPLASS FOR PRIVAT NÆRINGSLIV OG OFFENTLIG VIRKSOMHET I INDRE ØSTFOLD
FREDAG 5. MARS KL. 09.00 - 11.00 DIGITALT 


På grunn av koronasituasjonen i Indre Østfold vil Årskonferansen for 2021 foregå digitalt. Arrangementet vil være gratis og lenke til arrangementet sendes i forkant av konferansen. Alle som som ønsker seg tilgang til den digitale konferansen, må registrere seg her. Det vil være mulighet til å stille spørsmål underveis i sendingen.


Program:
09.00 - 09.05 Velkommen v/ Ordfører Saxe Frøshaug
09.05 - 09.30 Økonomisk Utsyn Indre Østfold v/Knut Vareide i Telemarksforskning
09.30 - 10.00  Økonomisk Utsyn i verdensøkonomien v/ Seniorøkonom i Eika Jan L. Andreassen
10.00 - 10.10 Sparebankenes Næringspris
10.10 - 10.20 Felles Næringsrøst for Indre Østfold 
10.20 - 11.00 Trygghet i fellesskap v/Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet


Foredragsholdere:
Knut Vareide 
Knut vareide er sosialøkonom (cand oecon) fra universitetet i Oslo (1985). Har var forsker ved Gruppen for ressursstudier fra 1985 til 1988. Fra 1998 til 1990 var han næringssjef i Dønna kommune (1988-1990). Etter en periode med diverse næringsvirksomhet på Helgeland returnerte han til forskningen i 1996 og har vært forsker ved Telemarksforsking siden da. De siste 25 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.


Jan L. Andreassen

Jan L. Andreaasen er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn-og utland. Andreaasen er opptatt av de lange linjer og liker en god debatt. De siste 20 år har han jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, Alfred Berg og Norges Bank.

Andreassen er en aktiv debattdeltaker i aviser og på TV – og ofte kommenterer den løpende økonomiske utviklingen. Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.


Trygve Slagvold Vedum

Vedum er leder av Senterpartiet og Stortingsrepresentant for Hedmark. Han er også medlem av finanskomiteen og  inne i sin 4. periode på Stortinget. Vedum er utdannet agronom og driver gårdsbruk på hjemstedet.  "Trygghet i fellesskap" er tema for innlegget på konferansen. Senterpartiet har under Vedums lederskap over tid nå vært Norges tredje største parti på meningsmålingene.Det tas forbehold om endringer i programmet.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon