Årskonferanse, Kollektivtransportforum

Vi ønsker deg velkommen til Kollektivforums Årskonferanse 2019, som arrangeres tirsdag 12. og onsdag 13. februar i Forskningsparken, Oslo.

 

Konferansen arrangeres av Kollektivforum som er en møteplass for myndigheter, organisasjoner og bedrifter som driver med kollektivtransport. Gjennom våre arrangementer får medlemmene
mulighet til å utveksle kunnskap og ideer med forskere, myndigheter og næringsliv og bygge et faglig nettverk.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post adresse
 *
Konferanse
 *
Mobil
Firma
Allergier
 *