Arrangement i regi av Verdighetsenteret


Kreativitet i demensomsorgen - 

kurs i bruk av bilder som kommunikasjonsmetode

Cornerteateret i Bergen 4. Oktober 2019 kl. 09:00 - 15:00

Målet med kurset er å lære deltakerne å bruke bilder i kommunikasjon med personer med demens.

– Deltakerne vil få praktisk erfaring med ulike kreative måter å bruke bilder på i samtale med personer med demens. På kurset vil vi bruke kunstbilder, familiebilder og andre fotografier til å komme i kontakt med det kreative sidene våre, som mange personer med demens har tilgang til, selv langt i sykdomsforløpet.

Kurset passer for pårørende, frivillige og ansatte i eldreomsorgen.