Årebyggerkurs

Etter forespørsel ifra våre medlemmer setter vi opp ett årebyggerkurs i år.


Anders Thygesen fra Kajakkspesialiten kommer og kjører en workshop/kurs  der du lærer å bygge din egen åre. Målet er å komme ut ifra workshop'en med egen åre i hendene!  

Viktig info: Les på denne linken først slik at du spesifiserer hvor lang åre du trenger. Dette for å få skaffet rett lengde på åre-emnene til workshopen.

https://www.kajakkspesialisten.no/arer_veiledning.php  

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Adresse
 *
Postnr
 *
Poststed
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Sjekk på følgende side hvordan sette rett årelengde: https://www.kajakkspesialisten.no/arer_veiledning.php
Årelengde i cm
 *
 *