Lover og avtaler i arbeidslivet

Dette kurset er fulltegnet.

Send epost til jonny.simmenes@junit.no dersom du ønsker å bli kontaktet i tilfelle
noen melder seg av. F
ølg med på www.junit.no for nye kurs.


Ønsker du mer kunnskap om lover og regler i arbeidslivet?

Junit arrangerer kurs i «Lov- og Avtaleverk i arbeidslivet» på Radisson Blu Hotell i Tromsø, den 08 – 10 april 2019

Vi har gleden av å ønske tillitsvalgte og medlemmer som har interesse for arbeidslivets
lover og regler, velkommen til 2 dager kurs i sentrum av Tromsø.

Gjennom dialog og gruppearbeid skal vi blant annet bli bedre kjent med

Fagforeningen Junit
Styringsretten
Arbeidsmiljøloven
Hovedavtalen
Tariffavtaler
Ferieloven
Kort om forhandlinger
Protokoller og behandling av enighet / uenighet

Kurset starter mandag 08. april kl. 1700 og vi holder på til onsdag 10. april kl. 1600.


Kurs som arrangeres av Junit er gratis for medlemmer

Junit medlemmer får dekket tapt arbeidsfortjeneste, overnatting, måltider, samt reise (fly med ID billett for de som har dette). Velkommen til to dager med faglig påfyll og sosialt samvær med andre tillitsvalgte og medlemmer. 

Program vil bli sendt ut til alle som får bekreftet plass til kurset!

Det er dessverre ikke flere plasser ledige på dette arrangementet