Aniridisamling 2021

Påmeldingskjema til aniridisamling 2021. Vi drar til Dyreparken hotell 4. -6. juni, hvor vi koser oss i Dyreparken og Badelandet hele helgen. For invitasjon og info, se aniridi.no.

Kun medlemmer av Aniridi Norge, med betalt kontingent for 2021, kan melde seg på. Er ikke alle deltagere medlemmer? Meld inn i dag: Innmeldingsskjema.

Er dere flere i samme følge? Legg til flere deltagere med knappen "Legg til deltager" nederst.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Alder
 *
Antall ønsket rom, enkeltrom/dobbeltrom
 *
Romfordeling
 *
Reisemåte (egen bil, tog eller fly, ankomst/avgang
 *
Antall deltagere på morgenvandring inne i Dyreparken før åpningstid lørdag (tall)
 *
Antall deltagere på felles lunsj inne i Dyreparken lørdag (tall)
Allergier, spesielle tilretteleggingsbehov
 *