An Introduction to Choreomusicology and Choreomusical practice med Kim Hellweg/DK

Kurs: An Introduction to Choreomusicology and Choreomusical practice. Lecture and workshop.

Kursholder: Kim Hellweg, DK.

Dato: 13. november 2018

Kl: 10.00 - 16.00 

Lokalitet: Musikkteaterhøyskolen, Oslo

Pris MTF: Kr. 450,-

Pris Andre: Kr. 650,-

Max antall MTF: 10 deltakere. (Student 1.- 3. år/ung/erfaren/senior PROFF)

Kriterier:  Oppdatert cv mailes henriette@musikkteaterforum.no ved påmelding.

Kurset er et samarbeid med Musikal-i-Teten 2018.

Om kurset:

An Introduction to Choreomusicology and Choreomusical practice. Lecture and workshop.

This is an introduction to the interactive work with music and the performing arts. The expression "Choreomusical" is a combination of the words "choreography" and "musical" and is a subject that takes it starting point in the relationship between music and dance. The theory and technique of combining music and movement will be presented as a very helpful tool in all kind of combinations of sound and visual arts (dance, acting, musical theater, installations, art exhibitions and more). The autonomous of the arts has in some way put away the cross disciplinary knowledge or given it a low priority leaving the area for private studies for the interested student or professional. This is changing now and I hope this lecture and workshop will be a part of this development.

From the knowledge about the existing choreomusical possibilities it is also my hope, that the participants will develop their personal approach to the subject.


Lecture

Choreomusicology

In this lecture the participants will get an overview on the development of the relationship between music (sound) and dance (movement) from Baroque to today, with the emphasis on today's art.

The history of choreomusical practice forms a serie of layers that contains different strategies for the possible collaborations between music and dance. Strategies that actually not are private to the music and dance field but are utterly relevant for all interdisciplinary artistic work. This will be made clear by videos from performances and films. All the main techniques will be presented with different specific samples and afterwards discussed and evaluated.

The choreomusical techniques will be presented in a historical order including:

1) The symbiosis of music and dance in the ballet

2) The early modern approaches

3) The technique of impulses

4) The technique of complementarity

5) The technique of chance operations

6) The technique of illustrating

7) The technique of conceptual but non metrical unity


Workshop

Choreomusical practice

The workshop will give the participants the possibility to work with the different choreomusical strategies (as mentioned). From the symbiosis of the Ballet over chance operation to conceptual thinking. By improvising movement and sound or using some repertoire fragments all the techniques will be worked out by the participants in different small groups of at least 1 music and 1 dancer, actor, singer or performer. The result will be presented and discussed in plenum in the end of the workshop. The idea of the workshop is to make the participant aware of the many possibilities in the area of choreomusical practice and how to use those possibilities to reinforce and optimize the artistic expression in all the sections of a performance or video/film.

Aesthetic reflections especially about likes and dislikes in the total artistic expression will be included as well.


Forberedelse:

Some text material with important background knowledge will be sent to the participants before the course.


Om Kim Helweg:

Responsible for the Master Program MAD (Musical Accompaniment for Dance) at The Danish National School of Performing Arts.

Composer. Pianist.


Kim Helweg er uddannet i musikvidenskab på Københavns Universitet og har undervist samt givet forelæsninger og workshops siden 1977. Han havde professionel debut som komponist i 1974 og har siden komponeret i adskillige genrer, både som partiturkomponist og som jazz/rock-komponist.

Kim har skrevet musik til mere end 50 danseforestillinger samt én opera, Stalingrad, og en international prisbelønnet musical Kreutzer Sonaten. Derudover har Kim komponeret musik til en lang række sceniske eksperimenter og en hel del værker for orkestre, kammerensembler og ikke mindst to klaverer.

Arbejdet med dansen har medført et intenst arbejde med det bredere musikalske spektrum indenfor både den nye koreografiske praksis samt indenfor ballet. Han har videreudviklet disciplinen koreomusikalsk praksis ved gennemgribende at forny musikken til den klassiske ballettræning, samt indført konceptuel musikalsk kompositorisk tænkning i nyere tekniktræningsprogrammer. Han har tillige skabt og forstærket et vidt forgrenet internationalt samarbejde inden for dette område. Uddannelsen MAD (musikalsk akkompagnement til dans), der blev lanceret i 2008, er skabt ud fra disse ideer. Har for fornyelsen af musikken til danseteknikklasser samt oprettelsen af MAD-uddannelsen modtaget følgende priser: Vibeke Rørvigs Legat i 2015 og Ballettens Venners Applauspris i 2017.


VIDEN FRA FAGLIG PRAKSIS

Kim Helweg har komponeret musikken til balletten Petit Voyage (Kgl. Teater 2013 og 2014), Mechanical Destruction for 2 flygler og analoge synthesizere (Beograd 2016), Cellokoncerten BEC Music (Operaen 2017) og kammermusikstykkerne Quantum Leaves og Quantum Suite (Carnegie Hall 2017), hvor samarbejdet med, og inspiration fra, videnskabelige fag træder tydeligt frem. 

Han har været kunstnerisk ansvarlig for en række tværkunstneriske samarbejder under Kgl Teater +. B.la. Synæstesia (Operaen 2016).         

Kim har derudover givet forelæsninger om komposition og koreomusikalsk praksis ved Cincinnati Universitet, USA, IGMID Arizona University, USA, Instituto Federale de Brasilia og Universidade de Brasilia, Brasilien, Schule für Musik und Theater, Rockstock, Tyskland, Accademia Nazionale di Danza, Rom , Italien og universiteterne i Stavanger, Vilnius, Riga og Tallinn.


KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED

Følgende KUV-projekter er gennemført. 

•DEN MUSIKALSKE KOMPOSITION SOM EN INNOVATIV DRIVKRAFT FOR DEN SCENISK SKABENDE (2013).

•VARIATIONER OG ASPEKTER (2014)

Derudover arbejder Kim Helweg i øjeblikket som medlem af den kunstneriske ledelse, og som komponist, på det internationale kunstneriske forskningsprojekt QUANTUM MUSIC (2015-2018) støttet af EU fonden Creative Europe samt Statens Kunstfond.

Kim Helweg har publiceret artikler om koreomusikalsk praksis i Terpsichore 2009-2012 og i Dalla Sinfonia al Plie, Il Corpo nel Suono (Accademia Nazionale di Danza, Roma, Italia 2017).


Registreringsskjema