NPF Aktivitetslederkurs

Aktivitetslederkurs  HKK

Oppstart lørdag 29. sept kl 09-18 og søndag 30. kl 09-16

Kursbeskrivelse:

Målet med kurset er at dere skal lære å lære bort padleglede og lede andre på vannet. Beskrivelse av kurset finner dere på NPF sine nettsider, og her er også en utstyrsliste over alt som hver og en av dere må ha med til kurshelgen. http://padling.no/vaattkort-og-sikkerhet/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/havpadling/aktivitetslederkurs-hav/

Dere må i tillegg ha med egnet kart over området og kompass. Navigasjon og turledelse i skjermet farvann er et tema på kurset. Husk hjelmen (kan evt bruke sykkelhjelm)!

Vi skal jobbe med padleteknikk og gruppeledelse på vannet. Rent padleteknisk forventes det at dere har god kjennskap til og utførelse av teknikkene fra teknikkurset på stille vann. På kurset vil vi prøve å ta dette med oss ut i 3-stjerners forhold (litt avhengig av lokasjon og vær på kursdagene).

Minner om at dette er et kurs med «bestått»/«ikke-bestått», hvor dere vil bli evaluert gjennom aktivitetene på kurset og hvordan dere viser evne til å tilegne dere ny kunnskap. Vi vil arbeide med ulike typer oppgaver hvor læring skjer gjennom aktivitet, med prøving og feiling, og vi vil jobbe for å finne de gode løsningene. Målet er selvfølgelig at alle skal få bestått på dette kurset.

Lesestoff:

Det er litt å lese gjennom før kurset – «Aktivitetslederkompendiet» (følger vedlagt) og «Kurshefte – Risiko Hav» ( http://padling.no/vaattkort-og-sikkerhet/hmssikkerhet/dokumenter/ ). I sistnevnte finner dere også litt om stjernesystemet, og vi skal jobbe med HMS gjennom hele helga, det er en viktig del av dette kurset.  Ang kursbeskrivelsene så er det den som ligger på nettsidene som til en hver tid er gjeldende (se bort fra evt. beskrivelser i dokumentene, disse kan være gamle).

Logg:

I forkant av kurset er lager dere en oversikt (padlelogg) for ti turer som dere har gjennomført i den siste tiden (ref. kursbeskrivelsen). Loggen trenger ikke være så detaljert - et par linjer kan være nok; kort om farvann og forhold (sånn dere husker) og noen læringsmomenter fra turene. Dette kan være for eksempel ang egen læring, andres læring, noe uforutsett eller kanskje spesielle hendelser. Loggen i hovedsak for en selv for at en skal tenke litt og være mer bevisst på hvorfor vi gjør som vi gjør, og gi rom for refleksjon med mål for videre personlig utvikling.

Egenvurderingsskjema og logg tar dere med i papirformat til kursstart. Ta evt kontakt med kursholder Morten Nyborg (monyborg@gmail.com)  ved ytterligere spørsmål

Kursholder vil sende praktisk informasjon  før kurset til registrerte epostadresse(r). Disse vil også bli registrert i klubbens medlemsregister.

Medlemmer i HKK kan få refundert kursavgift om de holder 2 GK hav i etterkant (må hospitere 1 gang på annet kurs først) Om en ikke ønsker å holde kurs, kan en evt arrangere 4 dagsturer eller 2 overnattingsturer for HKK medlemmer


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon