Årsmøte og fagdag i Norsk Intensivregister (NIR) 2019

årsmøtet blir det gjennomgang av årsrapport og medlemsenheter. Det blir oppsummering av Dekningsgradsprosjektet og tanker om hvordan man kan måle kvalitet i intensivmedisin.


Hovedfokus på fagdagen blir infeksjon med varierte tema, fra smittevernstiltak til antibiotikabehandling av immunsupprimerte.


NIR dekker kost/losji og dagpakker for to personer per medlemsenhet i NIR. 

Deltagerne dekker reiseutgiftene selv. 


VELKOMMEN

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Yrkestittel
 *
Sykehus
 *
Avdeling/enhet i NIR
 *
Mobil
 *
E-postadresse
 *
Påmelding til årsmøte og fagdag
 *
Ønsker du å delta på middag 14. november?
 *
Trenger du overnatting?
 *
 *