Velkommen til årsmøte og fagdag i Norsk Intensivregister (NIR) 2018

årsmøtet blir det gjennomgang av årsrapport og vanlige årsmøtesaker. I tillegg blir det demonstrasjon av elektronisk influensaskjema, informasjon om dekningsgradsprosjekt og en sesjon om registrering i MRS i praksis.

Hovedfokus på fagdagen blir hjernen  (infeksjoner, slagbehandling, sedasjon, delir etc.)


NIR dekker kost/losji og dagpakker fra 15. - 16. nov. 

Deltagerne dekker reiseutgiftene selv. Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon