MPN Fagdag November 2019

MPN Fagdag 7.november 2019


Kompetanse - hva trenger vi, hva fins, hvor finner vi det


Det nærmer seg MPN Fagdag, den andre i 2019!

Marint Protein Nettverk organiserer bedrifter og institusjoner som er opptatt av innovativ og verdiskapende bruk av marine proteinråvarer. Medlemskap er åpent for alle som ønsker det.

MPN Fagdag arrangeres jevnlig og har etablert seg som en nyttig møteplass langt utover kretsen av  MPNs medlemmer. De senere årene har deltakerantallet ligget opp mot 100 personer. 

Denne fagdagen har et tyngdepunkt rundt kompetanse

Om arrangementet

Tid: Torsdag 7.november kl 09:00 - kl 17:00

Sted: Radisson Blu, Gardermoen

NB: Mulighet for felles middag på Radisson Blu kvelden før fagdagen - påmelding via samme skjema som fagdagen.

Ved forrige Fagdag fikk vi en del henvendelser fra deltakere som ønsket et uformelt treff kvelden før Fagdagen. Vi har derfor lagt til rette for en felles middag for dem som har lyst og anledning, på Radisson Blu, Gardermoen. Det er allerede nokså fullt i restauranten denne kvelden, så vi har avtalt en påmeldingsfrist 22.oktober for middagen.

Mottoet for denne fagdagen er "Kompetanse - hva trenger vi, hva fins, hvor finner vi det"

Vi vil ha sesjoner for

 • Prosessteknologi - for utvikling og for produksjon
 • Erfaringer og synspunkter fra produsenter og foredlere av marine proteiner
 • Framtidsutsikter /strategisk utsyn
 • Forskningsnytt

Presentasjoner vil komme fra

 • Nofima Biotep
 • Sintef Prosesslab
 • MT Separation
 • Skala
 • Omega Steel
 • Rimfrost
 • Nofima
 • Sintef Ocean
 • Møreforskning
 • Ytterligere 3-4 bidrag vil bli avklart i løpet av noen dager

Detaljert program avklares i løpet av noen dager. Det vil bli sendt pr epost og lagt ut på www.marintproteinnettverk.no samt på våre Facebook- LinkedIn-sider. NB: Registrering til redusert pris fram til og med 15.oktober

Vi har forsøkt å gi enda mer plass for pauser ("networking time") i programmet, som ble etterspurt etter fagdagen i februar. Inntrykket i februar var at pausene ble meget godt benyttet til både videreutvikling av eksisterende kontakter og til å finne nye kontakter.

Hvis noe er uklart, ta kontakt med Hans-Jacob Skarpeid via hans.jacob.skarpeid@marintproteinnettverk.no eller på telefon 92031867

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Det blir anledning til en felles middag på hotellet (Radisson Blu Gardermoen) kvelden før Fagdagen. Prisen er kr 387 ex mva. Påmeldig kan skje ved avkryssing her:
Ønsker du å delta på middag kvelden før Fagdagen (6.nov)?
 *
Mobil
 *