KTLBS kalender

Kurs i tibetansk buddhisme mm.
Våren 2018
DATO 
DAG 
KURS/AKTIVITET
TID  
STED 

 Mars1
To
Start Mahayanakurs m/ Lama Changchub
18.30-20.30
PM
4

> Chenrezig/Mahakala praksis
18.00
KTL
6
Ti
Start Innføringskurs i buddhisme
19-21
PM
10-11
Lø-sø
Milarepa Guru Yoga -  Utgår! 


11

> Chenrezig/Mahakala praksis
18.00
KTL
15
To
Start Dharma & arbeidsliv m/ Hans Petter Wiken
18.30-20.30
PM
17-18
Lø-sø
Nyenthun 
10-18
PM
18

Karma Pakshi tsogpuja
17-20
KTL

 April8

> Chenrezig/Mahakala praksis
18.00
KTL
14

Nyenthun
10-18
PM
15

Årsmøte
14-18
KTL
15

> Chenrezig/Mahakala praksis
18.00
KTL
17
Ti
Start No Time to Loose m/ Ani Könchog
19-21
PM
18
On
Start Heart Attack Sutra m/ Ani Könchog
19-21
PM
21-22
Lø-sø
Bardo praksis
11-18
KTL
22

> Chenrezig/Mahakala praksis
18.00
KTL
28

Nyenthun 
10-18
PM
29

> Chenrezig/Mahakala praksis
18.00
KTL

 Mai 


5-6Lø-sø
Phowa praksis m/ Lama Changchub
11-18
KTL
10To
Dugnad KTL

KTL
12-13Lø-sø
Åpne ditt hjerte m/ Ani Könchog
10-17
KSL
12-13Lø-sø
Dugnad KTL

KTL
13
> Chenrezig/Mahakala praksis
18.00
KTL
19
Nyenthun
10-18
PM
26-27Lø-sø
Kurshelg for innføringskurset i buddhisme

KTL
26-27Lø-sø
Dugnad KTL

KTL
27
> Chenrezig/Mahakala praksis
18.00
KTL

 Juni 2-5
Lø-ti
Taming the Mind (del II), m/Jetsün Khandro Rinpoche
KTL
9

Nyenthun
10-18
PM
10

> Chenrezig/Mahakala praksis
18.00

11-12Ma-tiUndervisning m/Ringu Tulku Rinpoche

12
Ti
Siste Åpen kveld på Paramita
17.00-18.45
PM
16-21
Lø-to
Hvit Tara retreat m/ Lama Changchub

KSL
23-24
Lø-sø
Nyenthun
10-18
PM

 Juli 10-18

Stille retreat m/ Ani Könchog

KSL

www.ktl.no


 
Registreringsskjema