Introduksjon til buddhismen


 
 

Lærer på kurset, Erik Jensen har vært buddhist siden 70-tallet og var med i oppstarten av KTL. Han ble ordinert av H.H. 16. Karmapa og ar munk i ca. fem år. Erik har fullført treårig skole og retreat hos sin rotlama Namgyal Rinpoche i Canada. 


Potensialet og målet
............................................................................................................


Lykke og fred i sinnet er noe alle lengter etter. Samtidig blir hverdagen vår mer og mer krevende, og det kan ofte virke som om det det er lite vi kan gjøre for å komme ut av en vond stress-sirkel. Følelsesmessig smerte og indre konflikter kan også noen ganger oppleves overveldende for oss.

Innføringskurset i buddhisme tilbyr praktiske metoder for å finne tilbake til den indre gleden og freden som er vår egentlige natur. Hovedmetoden er oppmerksomhetstrening (mindfulness). Vi legger grunnlaget for dette i meditasjon, og øver på det i alle dagliglivets situasjoner. For å komme til en dyp forståelse som kan frigjøre oss fra lidelse, trenger vi også å se mekanismene bak hvordan frustrasjon og smerte oppstår i sinnet vårt, og hvordan de kan bringes til opphør. Buddhismen går dypere her enn bare oppmerksomhetstrening. 

Gjennom meditasjon kan vi etter hvert komme til en forståelse av vår sanne natur. Buddhanaturen, vår felles essens, er helt åpen og fri. Å realisere buddhanaturen er det endelige målet for all buddhistisk meditasjonstrening. Hovedvekten av kurset gir en innføring i buddhistisk teoretisk forståelse og i tradisjonelle meditasjonsmetoder.  

Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål.

Litteratur:  
Lazy Lama hefter av Ringu Tulku "Om meditasjon", "De fire edle sannheter" og "Om tilflukt" og

"It's Up to You" av Dzigar Kongtrul  
Kurskode IB-2 
Tid: Lø-Sø 14.-15. september kl. 10-17 
Sted: Karma Tashi Ling
Lærer: Erik Jensen
Pris:     kr. 700  for en helg 
Lunsj er inkludert i prisen
............................................................................

Neste Introduksjon i buddhismen: 
Kurskode IB-3
2.-3. november med Fredrik Liland kl. 10-17, KTL
Pris:     kr. 700  for en helg
Lunsj er inkludert i prisen PÅMELDING
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Priskategori
 *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommentar:
 *