Introduksjon til buddhismen


 
 

Lærer på kurset, Lama Fredrik Liland har vært aktiv i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1999. Fra 2002 studerte han buddhisme og tibetansk språk ved Rangjung Yeshe Institute i Nepal og Universitetet i Oslo. Han har jobbet med oversettelser av buddhistiske tekster fra tibetansk til engelsk og norsk. Han har tilbrakt fire år i retreat ved Thrangu Sekhar Retreat Centre i Nepal. Fredrik underviser på norsk. 


Potensialet og målet
............................................................................................................


Lykke og fred i sinnet er noe alle lengter etter. Samtidig blir hverdagen vår mer og mer krevende, og det kan ofte virke som om det det er lite vi kan gjøre for å komme ut av en vond stress-sirkel. Følelsesmessig smerte og indre konflikter kan også noen ganger oppleves overveldende for oss.

Innføringskurset i buddhisme tilbyr praktiske metoder for å finne tilbake til den indre gleden og freden som er vår egentlige natur. Hovedmetoden er oppmerksomhetstrening (mindfulness). Vi legger grunnlaget for dette i meditasjon, og øver på det i alle dagliglivets situasjoner. For å komme til en dyp forståelse som kan frigjøre oss fra lidelse, trenger vi også å se mekanismene bak hvordan frustrasjon og smerte oppstår i sinnet vårt, og hvordan de kan bringes til opphør. Buddhismen går dypere her enn bare oppmerksomhetstrening. 

Gjennom meditasjon kan vi etter hvert komme til en forståelse av vår sanne natur. Buddhanaturen, vår felles essens, er helt åpen og fri. Å realisere buddhanaturen er det endelige målet for all buddhistisk meditasjonstrening. Hovedvekten av kurset gir en innføring i buddhistisk teoretisk forståelse og i tradisjonelle meditasjonsmetoder.  

Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål.

Litteratur:  
Lazy Lama hefter av Ringu Tulku "Om meditasjon", "De fire edle sannheter" og "Om tilflukt" og

“The Joy of Living” av Mingyur Rinpoche og “What Makes You Not a Buddhist” av Dzongsar Khyentse.  
Kurskode: IB-3 
Tid: Lø-Sø 2.-3. november kl. 10-17 
Sted: Karma Tashi Ling
Lærer: Fredrik Liland
Pris:     kr. 700  for en helg 
Lunsj er inkludert i prisenPÅMELDING
 

Registreringsskjema