GlommaDyppen 2021 - Loffer'n (2km)

MERK: Hele påmeldingsavgiften tilbakebetales om GlommaDyppen 2021 må avlyses pga covid-19. 

NOTE: We offer av full refund of the entry fee if GlommaDyppen 2021 is cancelled due to covid-19.

Se også våre facebooksider eller nettsider / Have a look at our facebook or web pages!

Norsk:

Lensearbeiderne som arbeidet øverst i anlegget, ble av mange kalt "loffere". Disse hadde sitt arbeidsområde fra litt nedenfor jernbanebrua og ned mot den øverste sorteringsbrua på anlegget. Her sørget de for at tømmer ikke satt seg fast, og at dette gikk nedover uten problemer. Etter at dagens retteanlegg kom i 1969, er det litt usikkert om navnet "loffer" holdt stand. Uansett ble en viktig arbeidsoppgave fra da av å få tømmeret inn i retteanlegget.

English:

The workers in the top of the facility, were often called “loffere”. Their workplace was below the train bridge and towards the first sorting bridge at the facility. Here they made sure that the timber did not get stuck, and that it went down the river with no problems. After a new sorting facility with an mechanical alignment machine came in 1969 it is unsure if the name stuck. But from then on it became an important job to make sure that the timber would go the right way in to the alignment machine.


Raceregler og vilkår finner du HER / Race regulations and terms can be found HERE!


Har du havnet feil? / Are you looking for one of our two other race distances?

Ville du melde deg på Elvenøkken (6km)? / Looking for Elvenøkken (6km)? Klikk / Click HER / HERE!

Ville du melde deg på Fløter'n (11km) / Looking for Fløter'n (11km)? Klikk / Click HER / HERE!

 

Registration form

Fornavn / First name
 *
Etternavn / Surname
 *
Klubb / Club
E-postadresse / Email address
 *
Repeat email
 *
Pris / Price
 *
MERK: Hele påmeldingsavgiften tilbakebetales om GlommaDyppen 2021 må avlyses pga covid-19. / NOTE: We offer a full refund of the entry fee if GlommaDyppen 2021 is cancelled due to covid-19.
Kjønn / Sex
 *
Fødselsdato (dd.mm.åååå) / Date of birth (dd.mm.yyyy)
 *
Mobil / Mobile phone
 *
Hvis du ikke allerede har en konkurranselisens for svømming gjennom Norges Svømmeforbund må du løse en engangsforsikring for å delta. / If you do not have a licence from the Norweigan Swimming Federation you will need to buy a single day insurance that covers participation in GlommaDyppen.
Det vil være påbudt å svømme med en svømmebøye. Om du ikke har egen kan man leie en hos oss. / Swimming with a swimming buoy will be mandatory. If you do not have your own one can be rented from the organizer.
Fristen for å bestille finisher t-skjorter er nå dessverre gått ut. / Deadline for ordering a finisher t-shirt has passed.
Navn på nærmeste pårørende / Full name next of kin
 *
Mobilnummer til nærmeste pårørende / Mobile phone next of kin
 *
 *
Les nøye gjennom teksten med regler og vilkår som er gitt i linken på toppen av påmeldingssida. / Read the race regulations and terms carefully. A link has been provided at the top of this page.
 *
Norsk:
1. at jeg enten
    a. er over 18 år, eller
    b. er over 10 år og har kompetanse tilsvarende Wet Card Blue ferdighetsmerke,
2. at jeg har god erfaring fra svømming i åpent vann,
3. at jeg er vant til å svømme i kaldt vann (13-16 grader),
4. at jeg har svømt flere økter i kaldt vann i inneværende sesong, og
5. at jeg har det nødvendige treningsgrunnlaget i vann (både innendørs og utendørs) for å kunne gjennomføre 2 km uten å utsette meg for fare eller risikere belastningsskader.

English:
1. that either I
    a. am above 18 years, or
    b. am above 10 years and have skills comparable to the Wet Card Blue certificate,
2. that I have experience from swimming in open water,
3. that I am used to swimming in cold water (13-16 degrees C),
4. that I have completed several training sessions in cold water this season, and
5. that I have a training background both indoors and outdoors that allows me to complete the 2 km race without putting myself in danger or risk strain injuries.
Promotional code
 
 *