GlommaDyppen 2021 - Fløter'n (11km)

MERK: Hele påmeldingsavgiften tilbakebetales om GlommaDyppen 2021 må avlyses pga covid-19. 

NOTE: We offer av full refund of the entry fee if GlommaDyppen 2021 is cancelled due to covid-19.

Se også våre facebooksider eller nettsider / Have a look at our facebook or web pages!

Norsk:

Fløter eller tømmerfløter kan sies å være en samlebetegnelse på alle elvearbeiderne som var sysselsatt med tømmerfløting i Norge. Fløterne hadde gjerne lokale navn i ulike deler av landet. I Glommavassdraget ble de som arbeidet på sorteringslensene gjerne kalt lensearbeider (Fetsund), eller lensekræbbe (Glennetangen lenser i Skiptvet, Østfold). I Drammensvassdraget skal fløtere også ha blitt kalt Elvepirater. Forskjellene var store mellom løsfløteren og lensearbeideren. Foruten fløterhakan var arbeidsdagen svært ulik. På de store sorteringsanleggene, som på Fetsund, kunne lensearbeiderne gå tørrskodd på flåter i elva og arbeidet hadde et industrielt og rutinemessig preg. Dette i motsetning til løsfløterens hverdag. Her var ingen dag lik, hvor fløterne i båt og fra land måtte få tømmeret nedover elva. Det har blitt knyttet flere myter til fløteren. Et yrke som i dag er borte for alltid – og som i dag er noe eksotisk fra en forgangen tid. Direktøren i Christiania Tømmerdirektion gjennom 42 år, Johhannes Johannessen beskrev fløteren på denne måten:

«Fløterne våre er et elitekorps, valgt ut gjennom århundrer gjennom naturens utvalg. Kun de mest snarrådige og spenstige er tiltrukket av fløterarbeidet. Kun de sprekeste har villet dette arbeidet, fordi det kun er dem som har dugd – og så har det vært med sønnene deres. Slik har det vært gjennom generasjoner, og derfor har vi nå fløtere som i raskhet, spenstighet og snarrådighet er de beste som finnes.»

English:

Timber floating, or floats, is a collective term used to describe the workers that would work alongside the rivers. The floaters would get local nicknames in different parts of the country. For example, the workers in “Glommavassdraget” in Fetsund would get called “lensearbeider” which means timber floater. The workers in “Glommavassdraget” in Østfold would be called timber crabs. In Drammen it is said that the floaters would be called river pirates.

The workers can be divided up into two groups; the floaters that often watched and floated the timber as it went down the river, and the timber floaters that often were stationed at the sorting plants. The only clear ting that was the same between the workdays of a timber floater and the workers at the sorting plants was the pike poles used to handle the timber. As a timber floater at the sorting plants the workdays were filled with routines. In the bigger sorting plants, as the one in Fetsund, the workers could walk around with dry feet on fleets on the water, and the work was often of industrial nature.

As a floater the work was quite different each day. The floaters would have to, both from the water and on land, get the timber down the river, sort out different problems that could occur and make sure that the timber came safe to the sorting stations.

It is been made up several myths about being a timber floater, an occupation that today is gone for ever – and a bit exotic nowadays. The director in “Christiania Tømmerdirektion” (Christiania timber direction) of 42 years – Johannes Johannessen – describes the floaters like this:

“The floaters is an elite corps, chosen through centuries of natural selection. Only the most resourceful and resilient were attracted to the timber floating. Only the most eloquent wanted to work here, as it was only them that would do a good job – and their sons. This is how it has been through generations, and that is why we have the best timber floaters with speed, resilience and resourcefulness.” 


Raceregler og vilkår finner du HER / Race regulations and terms can be found HERE!


Har du havnet feil? / Are you looking for one of our two other race distances?

Ville du melde deg på Loffer'n (2km) / Looking for Loffer'n (2km)? Klikk / Click HER / HERE!

Ville du melde deg på Elvenøkken (6km) / Looking for Elvenøkken (6km)? Klikk / Click HER / HERE!

 

Registration form

Fornavn / First name
 *
Etternavn / Surname
 *
Klubb / Club
E-postadresse / Email address
 *
Repeat email
 *
Pris / Price
 *
MERK: Hele påmeldingsavgiften tilbakebetales om GlommaDyppen 2021 må avlyses pga covid-19. / NOTE: We offer a full refund of the entry fee if GlommaDyppen 2021 is cancelled due to covid-19.
Kjønn / Sex
 *
Fødselsdato (dd.mm.åååå) / Date of birth (dd.mm.yyyy)
 *
Mobil / Mobile phone
 *
Hvis du ikke allerede har en konkurranselisens for svømming gjennom Norges Svømmeforbund må du løse en engangsforsikring for å delta. / If you do not have a licence from the Norweigan Swimming Federation you will need to buy a single day insurance that covers participation in GlommaDyppen.
Det vil være påbudt å svømme med en svømmebøye. Om du ikke har egen kan man leie en hos oss. / Swimming with a swimming buoy will be mandatory. If you do not have your own one can be rented from the organizer.
Fristen for å bestille finisher t-skjorter er nå dessverre gått ut. / Deadline for ordering a finisher t-shirt has passed.
Navn på nærmeste pårørende / Full name next of kin
 *
Mobilnummer til nærmeste pårørende / Mobile phone next of kin
 *
 *
Les nøye gjennom teksten med regler og vilkår som er gitt i linken på toppen av påmeldingssida. / Read the race regulations and terms carefully. A link has been provided at the top of this page.
 *
Norsk:
1. at jeg enten
    a. er over 18 år, eller
    b. er over 15 år og har kompetanse tilsvarende Wet Card Gold ferdighetsmerke,
2. at jeg har lang erfaring fra svømming i åpent vann,
3. at jeg er vant til å svømme i kaldt vann (13-16 grader),
4. at jeg har svømt mange økter i kaldt vann i inneværende sesong, og
5. at jeg har det nødvendige treningsgrunnlaget i vann (både innendørs og utendørs) for å kunne gjennomføre 11 km uten å utsette meg for fare eller risikere belastningsskader.

English:
1. that either I
    a. am above 18 years, or
    b. am above 15 years and have skills comparable to the Wet Card Gold certificate,
2. that I have considerable experience from swimming in open water,
3. that I am used to swimming in cold water (13-16 degrees C),
4. that I have completed several training sessions in cold water this season, and
5. that I have a training background both indoors and outdoors that allows me to complete the 11 km race without putting myself in danger or risk strain injuries.
Promotional code
 
 *