GlommaDyppen 2021 - Elvenøkken (6km)

MERK: Hele påmeldingsavgiften tilbakebetales om GlommaDyppen 2021 må avlyses pga covid-19. 

NOTE: We offer av full refund of the entry fee if GlommaDyppen 2021 is cancelled due to covid-19.

Se også våre facebooksider eller nettsider / Have a look at our facebook or web pages!

Norsk:

Det sies at fløterne som arbeidet på lensene ble kalt «elvenøkker». De brukte nok ikke dette uttrykket seg imellom, men det skal ha vært et uttrykk brukt på bygda om fløterne på Fetsund. Uttrykket ble «gjenopplivet» med teaterstykket «Elvenøkk» som Lenseteateret oppførte i flere sesonger ved Fetsund lenser.

English:

It is said that the workers in Lensene was called “Elvenøkk”, which can be translated into the river creek. Most likely they did not use this nickname amongst themselves, but it was likely used in town about the floaters and timber floats. The expression was revived in the play “Elvenøkk” that Lenseteateret, a local theatre group, had going on for several seasons at the Fetsund Lenser.


Raceregler og vilkår finner du HER / Race regulations and terms can be found HERE!


Har du havnet feil? / Are you looking for one of our two other race distances?

Ville du melde deg på Loffer'n (2km)?  / Looking for Loffer'n (2km)? Klikk / Click HER / HERE!

Ville du melde deg på Fløter'n (11km) / Looking for Fløter'n (11km)? Klikk / Click HER / HERE!

 

Registration form

Fornavn / First name
 *
Etternavn / Surname
 *
Klubb / Club
E-postadresse / Email address
 *
Repeat email
 *
Pris / Price
 *
MERK: Hele påmeldingsavgiften tilbakebetales om GlommaDyppen 2021 må avlyses pga covid-19. / NOTE: We offer a full refund of the entry fee if GlommaDyppen 2021 is cancelled due to covid-19.
Kjønn / Sex
 *
Fødselsdato (dd.mm.åååå) / Date of birth (dd.mm.yyyy)
 *
Mobil / Mobile phone
 *
Hvis du ikke allerede har en konkurranselisens for svømming gjennom Norges Svømmeforbund må du løse en engangsforsikring for å delta. / If you do not have a licence from the Norweigan Swimming Federation you will need to buy a single day insurance that covers participation in GlommaDyppen.
Det vil være påbudt å svømme med en svømmebøye. Om du ikke har egen kan man leie en hos oss. / Swimming with a swimming buoy will be mandatory. If you do not have your own one can be rented from the organizer.
Fristen for å bestille finisher t-skjorter er nå dessverre gått ut. / Deadline for ordering a finisher t-shirt has passed.
Navn på nærmeste pårørende / Full name next of kin
 *
Mobilnummer til nærmeste pårørende / Mobile phone next of kin
 *
 *
Les nøye gjennom teksten med regler og vilkår som er gitt i linken på toppen av påmeldingssida. / Read the race regulations and terms carefully. A link has been provided at the top of this page.
 *
Norsk:
1. at jeg enten
    a. er over 18 år, eller
    b. er over 12 år og har kompetanse tilsvarende Wet Card Silver ferdighetsmerke,
2. at jeg har lang erfaring fra svømming i åpent vann,
3. at jeg er vant til å svømme i kaldt vann (13-16 grader),
4. at jeg har svømt mange økter i kaldt vann i inneværende sesong, og
5. at jeg har det nødvendige treningsgrunnlaget i vann (både innendørs og utendørs) for å kunne gjennomføre 6 km uten å utsette meg for fare eller risikere belastningsskader.

English:
1. that either I
    a. am above 18 years, or
    b. am above 12 years and have skills comparable to the Wet Card Silver certificate,
2. that I have considerable experience from swimming in open water,
3. that I am used to swimming in cold water (13-16 degrees C),
4. that I have completed several training sessions in cold water this season, and
5. that I have a training background both indoors and outdoors that allows me to complete the 6 km race without putting myself in danger or risk strain injuries.
Promotional code
 
 *