Lykten som lyser opp veien til oppvåkningen


Besøk av Geshe Jamphel

Geshe Jamphel ble født i 1961 og vokste opp i Kham i Tibet. Etter å ha tatt munkeløftet i 1983 måtte han flykte til India. Der fortsatte han å få undervisning og begynte å studere ved Drepung Loseling universitetet sør i India. I 2002 fikk han tittelen Geshe og reiste deretter til Palden Sed Gyued-klosteret i Salugara i Vest-Bengal, hvor han nå er øverste lærer.
Geshe Jamphel besøker Norge for første gang. Han underviser på tibetansk, som oversettes til engelsk.


Kurshelg 20.-21. mai
Lykten som lyser opp veien til oppvåkningen

Geshe Jamphel vil gi undervisning over teksten ”Lykten som lyser opp veien til oppvåkningen” av Atisha. Den indiske vismannen og munken Atisha Dipamkara (980 – 1052 e. kr) ble invitert til Tibet av kongen i datidens Vest-Tibet. Atisha satte dype spor etter seg i Tibet, hvor han i stor grad inspirerte til opprettelsen av den tibetanske munke- og nonnetradisjonen, slik vi kjenner den i dag. Teksten “Lykten som lyser opp veien til oppvåkningen” er, sammen med Lojong-setningene, det bidraget fra Atisha som har hatt størst innflytelse på alle de fire skolene innen tibetansk buddhisme. Teksten er en pedagogisk framstilling for alle, lek eller lærd, av den gradvise veien mot oppvåkningen. Her blir dyp innsikt gjort allment tilgjengelig.


Foruten å undervise utøver Geshe Jamphel ”Mo”, hvor han gir veiledning utfra spesielle metoder for forutsigelse. Hvis du ønsker hjelp med spesielle problemer gjennom tibetansk spådom, kan du sende en epost til post@ktl.no eller skrive i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet for kurset at du ønsker "Mo" prediksjon - så skal vi ordne med intervju med Geshe Jamphel om dette. Da er det også i den tibetanske tradisjonen vanlig at man gir en donasjon direkte til Geshe som takk på slutten av intervjuet.

Kurskode: GJ-2
Tid: lør- søn 20.-21. mai kl. 10-18
Sted: Karma Tashi Ling
Pris: Donasjoner er velkomne

Lunsj er spleiselag mht mat. Husk å ta med seg en liten rett til felles bord
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.