Veiens tre hovedaspekterBesøk av Geshe Jamphel

Geshe Jamphel ble født i 1961 og vokste opp i Kham i Tibet. Etter å ha tatt munkeløftet i 1983 måtte han flykte til India. Der fortsatte han å få undervisning og begynte å studere ved Drepung Loseling universitetet sør i India. I 2002 fikk han tittelen Geshe og reiste deretter til Palden Sed Gyued-klosteret i Salugara i Vest-Bengal, hvor han nå er øverste lærer.
Geshe Jamphel besøker Norge for første gang. Han underviser på tibetansk, som oversettes til engelsk.


Kurshelg 13.-14. mai
Veiens tre hovedaspekter

Geshe Jamphel vil gi undervisning over teksten «Veiens tre hovedaspekter» av Tsongkapa. Dette er en sentral Gelugpa-tekst som legger vekt på å undersøke de tre ”tyngdefeltene” som fører oss mot oppvåkningen: avkall på å søke lykke i samsara dvs i denne verden, ønsket om å nå oppvåkningen for å hjelpe alle vesener (bodhicitta), og en balansert innsikt i tomhet. HH Dalai Lama sier at disse aspektene utgjør en gradvis progresjon i vår forståelse, og at de gjensidig påvirker hverandre: vår medfølelse for andre vil bli sterkere hvis vi gir oppriktig avkall på samsara, og en klarere forståelse av tomheten må kombineres med bodhicitta.


Foruten å undervise utøver Geshe Jamphel ”Mo”, hvor han gir veiledning utfra spesielle metoder for forutsigelse. Hvis du ønsker hjelp med spesielle problemer gjennom tibetansk spådom, kan du sende en epost til post@ktl.no eller skrive i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet for kurset at du ønsker "Mo" prediksjon - så skal vi ordne med intervju med Geshe Jamphel om dette. Da er det også i den tibetanske tradisjonen vanlig at man gir en donasjon direkte til Geshe som takk på slutten av intervjuet.

Kurskode: GJ-1
Tid: lør- søn 13.-14. mai kl. 10-18
Sted: Karma Tashi Ling
Pris: Donasjoner er velkomne

Lunsj er spleiselag mht mat. Husk å ta med seg en liten rett til felles bord
Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.