Politihøgskolens Forskningskonferanse 2019

Velkommen til årets Forskningskonferanse. Påmeldingsfrist er 30. april. Ny frist 7. mai . Påmeldingen er bindende. Deltakeravgiften kr. 1000 inkluderer lunsj begge dager og festmåltid/sommerfest torsdag kveld. Blir du forhindret, send gjerne en kollega i stedet (konferanseavgiften refunderes ikke).

Registreringsskjema