DEN KULTURELLE LYKKEPILLEN 2020

Den kulturelle lykkepillen (DKL) i regi av Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) søker utøvere for 2020. DKL tilbyr et kulturprogram på aktivitetshus og tilrettelagte møteplasser innen psykisk helse.


Vi søker profesjonelle utøvere til oppdrag på aktivitetshus/møteplasser:

 • Musikere til minikonserter og workshops ev. som instruktør til sangsamlinger/kurs
 • Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtale og workshops
 • Skuespillere som instruktør på kurs, workshops, og opptreden/underholdning.
 • Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegne, male, film, foto, design) for kortere kurs, aktiviteter eller workshops
 • Utøvere innen tradisjonshåndverk
 • Formidler/foredragsholder innen ulike tema
 • Danseinstruktører

Enkelte tilbud kan også foregå på lokale arenaer utenom ordinære møteplasser, f.eks. kunstners verksted. Utøverne får selv være med å utforme sine oppdrag, ta kontakt om du vil diskutere din idé og utforming.


NB! Ny frist: Mandag 16. desember 2019 kl. 12.00


Ønsker du oppdrag?

 • Registrer din kontaktinfo i skjema nederst på denne siden

  • Skriv en kortfattet søknad der du konkret og tydelig beskriver hva du kan tilby. Søknad leses av ansatte og brukerråd ved aktivitetshusene. Det er derfor viktig at du er tydelig på type kurs/aktivitet/workshop. Kurstilbud må være inkludert utstyr/materiell. Vi ber om at søker legger ved illustrasjonsfoto, i høy oppløsning.

  • Vi søker å følge Kulturtankens anbefalinger jfr. rammeavtale utformet av KS i samarbeid med KFO, men oppfordrer søkere til å skissere honorar for ett eller flere oppdrag.

  • Skriv eventuell ønsket periode for oppdrag

  • Ha klar din CV

 • Send søknaden med CV til denne mailadressen: [email protected]

NB! Vi ber om at du merker både søknad og CV med navn eller initialer, helst også genre.
Se eksempel under.

Søknaden fra musiker Maja Nord kan merkes med initialer: M_N_musikk_søknad eller med navn Maja_Nord_musikk_søknad

CV kan merkes med initialer slik:          M_N_musikk_CV eller med navn Maja_Nord_musikk_CV

Kryss av for profesjon/uttrykk: visuelle uttrykk, musikk, litteratur, dans, drama/teater, foredrag/formidler, tradisjonhåndverk, annet (spesifiser). Ønsker du fortrinnsvis oppdrag formiddag eller ettermiddag, eventuelt helg - så er det fint om du krysser av for det og.

Mer informasjon om arenaene og KKPH

Aktivitetshusene:
Utøverne må være oppmerksom på at oppdrag må utføres på intim - "scener", altså på små arenaer (i stue/fellesrom uten scene), gjerne akustisk, eventuelt med et lite lydanlegg/enkel rigg etter nærmere avtale. Link til aktivitetshusene ligger på www.kkph.no under fanen AKTUELT og Aktivitetshus. Utøverne vil motta en visuell presentasjon av aktuelle aktivitetshus når/om de blir valgt.

Bergen kommune sine aktivitetshus er tilrettelagte møteplasser for mennesker med psykiske helseplager. Brukerne tilbys aktiviteter som kurs innen keramikk og maling, minikonserter, forfatterbesøk, små forestillinger samt turer og trim. Målet er å gi den enkelte mulighet til å oppleve fellesskap og å etablere sosiale nettverk i forutsigbare omgivelser.

Tilbudene er hovedsakelig på dagtid, men noen av aktivitetshusene har også kveldsåpent.
Konserter, forestillinger og forfattertreff foregår i fellesrom/stue, men noen av aktivitetshusene har også egne rom til kursvirksomhet for små grupper.

Hva er KKPH:
Kunst, kultur og psykisk helse er et byomfattende tilbud, som i samarbeid med profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter tilbyr egenaktivitet, deltagelse og opplevelser innen kunst- og kultur for målgruppen: mennesker med psykiske helseplager.

KKPH fokuserer på deltagernes interesser, ressurser og muligheter og retter seg spesielt mot dem som av ulike grunner opplever det utfordrende å oppsøke, og delta i, ordinære kulturtilbud.

"Enklere tilgjengelighet til kunst- og kulturrelaterte aktiviteter kan bidra til økt deltakelse og kanskje også opplevelse av økt livskvalitet. Kunstmøter kan være bevissthets-skapende, all den tid kunsten gjenspeiler reelle menneskelige erfaringer. En kan si at disse erfaringene langt på vei utgjør kunsten. Og dette kan forstås som folkehelsearbeid, i vid forstand". http://kkph.no/omoss/


Arrangør: Kunst, kultur og psykisk helse / Team aktivitet / Enhet for kulturformidling og deltagelse / Bergen kommune

Sted Nettregistrering
Påmeldingsfrist 16.12.2019 12:00


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.


Kontaktinformasjon:
Kunst, kultur og psykisk helseNets Mastercard Visa Vipps Betingelser og bruk | Personvern | Cookies
Påmeldingsnerder siden 2000 © LetsReg 2023 - Deltager AS