Fun Palaces WORKSHOP

Lær hvordan du kan bidra i årets Fun Palaces aktivitetshelg! 

Fun Palace blir arrangert i Bergen for første gang 6. – 7. oktober. Dette er en aktivitetshelg i nærmiljøene – gratis og åpen for alle, som kan inneholde aktiviteter innen f.eks. kunst, håndverk, vitenskap, teknologi, det digitale og idrettsaktiviteter. Aktivitetshelgen styres av personer i lokalsamfunnene, og er slik en feiring av de unike ferdighetene og lidenskapene som finnes i et nærmiljø.

Denne workshopen er for deg om du kan svare ja på ett eller flere av spørsmålene under:

  • Ønsker du å lære mer om Fun Palaces?

  • Er du allerede involvert i kunst/vitenskap/kultur og er interessert i nye samarbeid med grasrotaktører?

  • Har du tilgang til et sted/lokale som du ønsker ble brukt?

  • Har du en idé for en event og trenger støtte for å få det til?

  • Ønsker du å treffe andre mennesker og organisasjoner som kobler kultur og nærmiljø?

  • Er du nysgjerrig?

Workshopen blir ledet av Lewis Hou som er ambassadør for Fun Palaces i Skottland. Før han ble ambassadør var han en Fun Palaces-arrangør (maker). Han har særlig fokus på vitenskap, men er også opptatt av kunst.

Fun palaces er et internasjonalt konsept med opphav i Storbritannia. I fjor ble det arrangert 362 Fun Palaces arrangementer. 13 750 mennesker var med som arrangører og 126 000 mennesker deltok totalt på arrangementene. Mennesker laget og delte kunst, og vitenskap, læring, spill og moro.


Sted Kulturhuset Danckert Krohn
Påmeldingsfrist 20.08.2018 17:00
Startdato 21.08.2018 17:00
Sluttdato 21.08.2018 20:00


Påmeldingsfristen har gått ut


Kontaktinformasjon:
signy lyngsgård