Breakdancekurs 6-9 år, Ytre Arna

Kurset går over 10 ganger, og har opphold i skolens ferier. Instruktør Stig Markussen er en av Bergens dyktigste b-boys, og har lang erfaring med å undervise for barn og unge.

På kursene vil du lære grunnsteg, navnene på stegene, egne koreografier og hvordan en kan freestyle/jamme i breaking. Deltakerne blir trygge på seg selv gjennom positiv tilbakemelding og vi ender alltid opp med å danse soloer i en dansering mot slutten av kurset.


Tid: Mandager kl. 17.00-18.00
Sted: Kulturhuset Sentrum

Oppstart: Mandag 27. august 2018
Opphold: Høstferie 8. oktober 2018
Siste kursdato: Mandag 5. november 2018

Pris: Kr. 500*

*Gratis for innehavere av Aktivitetskortet. Nummeret på aktivtetskortet må oppgis i feltet nederst på påmeldingssiden, og kortet må fremvises ved kursoppstart.




Sted Speilsalen i Kulturhuset Sentrum
Påmeldingsfrist 14.09.2018 23:00
Startdato 27.08.2018 17:00
Sluttdato 05.11.2018 18:00


Påmeldingsfristen har gått ut


Kontaktinformasjon:
Omar Johnsen
mob. 97518057