Breakdancekurs 2 6-9 år Sandviken

Kurset går over 10 ganger, og har opphold i skolens ferier. Instruktør Stig Markussen er en av Bergens dyktigste b-boys, og har lang erfaring med å undervise for barn og unge. 

På kursene vil du lære grunnsteg, navnene på stegene, egne koreografier og hvordan en kan freestyle/jamme i breaking. Deltakerne blir trygge på seg selv gjennom positiv tilbakemelding og vi ender alltid opp med å danse soloer i en dansering mot slutten av kurset.

Sted: Meyermarken bydelshus, kultursal
Tid: 14.45-15.30
Oppstart: Mandag 27. august 2018
Opphold: Høstferie 8. oktober 2018
Siste kursdato: Mandag 5. november 2018
Pris: Kr. 500,-*

*Gratisfor innehavere av Aktivitetskortet. Nummeret på aktivtetskortet må oppgis ifeltet nederst på påmeldingssiden, og kortet må fremvises ved kursoppstart.

(Foto:Pixabay)

Sted Meyermarken bydelshus
Påmeldingsfrist 26.08.2018 14:45
Startdato 27.08.2018 14:45
Sluttdato 27.08.2018 15:45
Antall ledige plasser: 1


Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Poststed *
E-postadresse *
Mobil *
Deltagers navn *
Deltagers fødselsår *
Priskategori *
Hvor fant du informasjon om dette tilbudet? *
Jeg samtykker til at Bergen kommune kan bruke bilder og filmopptak av mitt barn som er tatt i forbindelse med aktiviteten, på nettsidene til Bergen kommune, kommunens facebooksider og instagramkonto, i annonser i lokalpresse/avis, trykksaker og materiell som brosjyrer og plakater.
Fototillatelse *
Nummer på aktivitetskort
 


Kontaktinformasjon:
Eileen Dalland
mob. 55569463