Breakdancekurs 10-12 år Landås

Kurset går over 10 ganger, og har opphold i skolens ferier. Instruktør Stig Markussen er en av Bergens dyktigste b-boys, og har lang erfaring med å undervise for barn og unge. 

På kursene vil du lære grunnsteg, navnene på stegene, egne koreografier og hvordan en kan freestyle/jamme i breaking. Deltakerne blir trygge på seg selv gjennom positiv tilbakemelding og vi ender alltid opp med å danse soloer i en dansering mot slutten av kurset.

Sted: Uldisco, Ulriken bydelssenter
Tid: 19.00-20.30
Oppstart: Onsdag 29. august 2018
Opphold: Høstferie 10. oktober 2018
Siste kursdato: Onsdag 7. november 2018
Pris: Kr. 500,-*

*Gratis for innehavere av Aktivitetskortet. Nummeret på aktivtetskortet må oppgis i feltet nederst på påmeldingssiden, og kortet må fremvises ved kursoppstart.

(Foto: Pixabay)

Sted Ulriken bydelssenter
Påmeldingsfrist 26.08.2018 19:00
Startdato 29.08.2018 19:00
Sluttdato 29.08.2018 20:30
Antall ledige plasser: 8


Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Poststed *
E-postadresse *
Mobil *
Deltagers navn *
Deltagers fødselsår *
Priskategori *
Hvor fant du informasjon om dette tilbudet? *
Jeg samtykker til at Bergen kommune kan bruke bilder og filmopptak av mitt barn som er tatt i forbindelse med aktiviteten, på nettsidene til Bergen kommune, kommunens facebooksider og instagramkonto, i annonser i lokalpresse/avis, trykksaker og materiell som brosjyrer og plakater.
Fototillatelse *
Nummer på aktivitetskort
 


Kontaktinformasjon:
Eileen Dalland
mob. 55569463