Friplass Ung Sommer

Idrettsservice tilbyr inntil 100 gratis plasser på årets aktivitetstilbud i skoleferien.

Bergen kommune, Idrettsservice, inviterer alle barn og ungdommer fra 2. klassetrinn og oppover til en aktiv start på sommerferien. I samarbeid med flere aktører byr vi på sportsaktiviteter, dans og friluftslivsaktiviteter.

Elever på 8. klassetrinn kan melde seg på leirene for ungdommer eller delta på leirene beregnet for elever på 5. - 7. klassetrinn.

Kriteriet for å få en gratis plass
Kriteriet for å kunne melde seg på en gratis plass, er at familiens generelle livssituasjon tilsier at en ikke har anledning til å betale for deltagelse i år. Deltaker har ikke et annet ferietilbud.

Deltakerinformasjon
Gratisplassene holdes konfidensielt, uten at noen ledere får vite hvilke deltagere det er som har en slik plass.

Påmelding
Påmelding til leirene vil pågå fortløpende. I løpet av få dager vil den enkelte få svar på sin påmelding, hvor den har fått plass eller om den ikke har fått plass. Når leirplassene er fordelt vil dette fremkomme på vår nettside og FB-side.

Merk at det er begrenset med plasser på noen av leirtilbudene. På Sportsleirene har vi «ubegrenset» med deltakerplasser.

Det er mulig å melde på søsken som er innenfor gitt aldersgruppe.

Leirinformasjon
Det kan søkes om plass på følgende leirtilbud:

Sportsleir 2.-4.trinn (uke 26 og 27)

Friluftsleirer 2.-5. trinn (uke 26, 27, 28 og 32)

TIF Viking friluftsleir (uke 32)

Vadmyra Aktivitetsleir 2.-5. trinn (uke 32)

Bydelsleiren 5.-7.trinn (uke 27)

BMX Camp 4. - 10. trinn (uke 27)

Skate Camp 4.-10.trinn (uke 26)

Crossfit 5.-10. trinn (uke 26)

Fun Dance 5.-10. trinn (uke 26)

Sportsutflukter 5.-10. trinn (uke 27)

For oversikt over innhold på leirene og ordinær påmelding, se vår nettside: www.bergen.kommune.no/idrett.

Utfylling av skjema
Alle felt med *(stjerne) bak må fylles ut. Dere vil motta bekreftelse umiddelbart når skjema er sendt inn til eposten dere har registrert. Vi tar fortløpende kontakt (maks 3 dager) der vi bekrefter hvor deltaker har fått plass.

Påmeldingsfrist 12.08.2018 12:00


Påmeldingsfristen har gått ut


Kontaktinformasjon:
Camilla Rødberg
mob. 94 501 303