Kurs for nye arbeidsgivere 2018

Kemneren i Bergen tilbyr et gratis ettermiddagskurs hvor vi informerer om lønnsområdet med fokus på ansettelser, regelverk og lovpålagte oppgaver. 

Kurset er beregnet på virksomheter som nylig har fått arbeidstakere eller planlegger ansettelser. Målgruppen er ledere og andre i virksomheten som arbeider med lønn og regnskap.

Kurset varer ca 2,5 timer og omhandler følgende hovedtema:

  • Ansettelse: arbeidsavtale, lønn/næring, OTP
  • Lønnsutbetaling: ulike ytelser, skattetrekkskonto, feriepenger
  • Innrapportering og betaling: a-melding, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift

Kurset holdes i våre lokaler i Nonnesetergaten 4 torsdag 15. mars 2018 kl. 17.00 - 19.30

NB: Kursmateriell tilsendes elektronisk per e-post senest to dager før kurset.

Sted Kemneren i Bergen
Påmeldingsfrist 12.03.2018 14:00
Startdato 15.03.2018 17:00
Sluttdato 15.03.2018 19:30


Påmeldingsfristen har gått ut


Kontaktinformasjon:
Jon Birger Gursli