Kulturkonferansen Inntrykk og uttrykk

Konferanse 18. november
i Fana kulturhus
kl. 09.00-14.30

 

Hvordan legge til rette for gode sanseopplevelser for personer med psykiske og/eller fysiske utfordringer?

Bergen kommune, ved kulturkontorene og Bergen kulturskole ved Senter for musikkterapi, arrangerer i år for tredje gang en kulturkonferanse som setter søkelyset på kulturdeltakelse for personer med utviklingshemming. Hovedtema for årets konferanse om hvordan kulturarbeidere, helsearbeidere, pårørende, støttekontakter, lærere og andre kan legge til rette for gode sanseopplevelser for personer med psykiske og/eller fysiske begrensninger.

Kulturkonferansen Inntrykk og uttrykk byr på flere spennende foredrag med ulik tilnærming til tilrettelegging for gode sanseopplevelser i kultur- og fritidsaktiviteter.

 

PRISER:

Før 10. oktober:    kr 300,-
Etter 10. oktober:  kr 500,-
Studentpris:          kr 150,-

Påmeldingsfrist:   11. november

 
PROGRAM
Kl. 09.00 Registrering - kaffe og te
Kl. 09.30 Velkommen
Kl. 09.35 Åpning ved Mette Økland
Kl. 09.40 Joe Gibson: Friluftsopplevelser for døvblinde
Kl. 10.25 PAUSE
Kl. 10.35 Einar Berg Olsen og Elin Skogdal: Tilpasset musikkteknologi som instrument
Kl. 11.20 Anne Knutsen: Am I too loud?
Kl. 12.00 LUNSJ
Kl. 12.45 Kulturinnslag
Kl. 12.50 Tone-Cecilie Sjølie: Jippi, det er fysmus!
Kl. 13.35 PAUSE
Kl. 13.45 Arve Tonning: Danseglede i Bergen vest
Kl. 14.15 Oppsummering/avslutningPRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERNE:


Friluftsopplevelser for døvblinde
Dr. Joe Gibson jobber med friluftsaktiviteter for døvblinde gjennom organisasjonen Sense Scotland. Gjennom 20 års erfaring med friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov, og en doktorgrad i kommunikasjon gjennom fjellklatring for døvblinde, har han solid kompetanse på betydningen av gode sanseopplevelser for personer med komplekse utfordringer knyttet til kommunikasjon og sansing. I foredraget vil han fortelle om sitt arbeid med friluftsopplevelser for døvblinde og hvilke innvirkning dette har på personer med ulike utfordringer. Foredraget vil bli holdt på engelsk.

Tilpasset musikkteknologi som instrument
Einar Berg Olsen og Elin Skogdal er kulturskolelærere ved SKUG-senteret ved Kulturskolen i Tromsø. SKUG er et ressurssenter med spesielt tilpasset musikkundervisning. Målet er at alle som ønsker å lære å spille skal få muligheten uavhengig av funksjonsnedsettelser. Ved å bruke spesielt tilpasset musikkprogramvare som kan styres med brytere, bevegelsessensorer, keyboards, spill-kontrollere eller iPad er det mulig for alle å lære å spille et instrument selvstendig.

Am I too loud?
Kunstner Anne Knutsen jobber med kunstprosjekter for ulike grupper, og har holdt flere kreative prosjekter for personer med utviklingshemming i Bergen. Med utgangspunkt i hennes siste separatutstilling med samme tittel vil hun i sitt foredrag snakke om det å ta rom, og tillate at andre gjør det. Å tillate hverandre å være der man er, slik man er. Et spennende foredrag om visuell kunst, kreativitet og identitet. 

Jippi, det er fysmus! Musikkterapi og fysisk aktivitet på tilrettelagt avdeling i videregående skole
Musikkterapeut Tone-Cecilie Sjølie arbeider med tilrettelagt undervisning på Mailand videregående skole og på Rasta skole. Hun vil snakke om musikkterapi og fysisk aktivitet på tilrettelagt avdeling i videregående skole. Fysmus er en kombinasjon av musikkterapi og fysioterapi. Musikkterapeuten skaper en musikalsk ramme og tilrettelegger musikken og øvelsene i samråd med en fysioterapeut slik at den kan være med å stimulere og motivere eleven/brukeren og ledsageren til å utføre ulike øvelser, aktiviteter og taktilstimulering. Musikken er med å skape en god ramme for kontakt og kommunikasjon. 

Danseglede i Bergen Vest
Arve Tonning har vært danseinstruktør i Bergen Vest danseklubb i mange år. Klubben tilbyr dansekurs for barn og utviklingshemmede, og deres dansegruppe for utviklingshemmede vant i 2014 prisen "Beste show" under Dansekampen-gøy på gulvet. Arve Tonning fikk tildelt Kulturprisen i fjor under Kulturdagene som Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor arrangerer for all den dansegleden han har spredt i bydelen for ulike målgrupper. Han mottok i tillegg Dance awards' Årets ildsjel i fjor, også en pris for arbeidet han har gjort for utviklingshemmede og dans. 

Påmelding gjennom Deltager:
Alle felt merket med stjerne (*) må fylles ut. I feltet "Fakturainformasjon" må du oppgi fødselsnummer, organisasjonsnummer eller ressursnummer(Bergen kommune). Faktura sendes til adressen registrert på nummeret som legges inn her, dvs dersom det legges inn fødselsnummer blir faktura sendt til folkeregistrert adresse, ved organisasjonsnummer sendes faktura til adresse registrert i Brønnøysundregisteret, og ved bruk av ressursnummer i Bergen kommune vil det sendes internfaktura. Når påmeldingen er mottatt vil du få tilsendt bekreftelse på e-post. Dersom du ikke mottatt bekreftelse få minutter etter innsending av påmelding, ta kontakt på e-post eller telefon.

Spørsmål vedrørende påmelding kan rettes til Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor v/ fagkonsulent Ann Christin Jenssen på telefon 55 56 96 01 eller e-post ann jenssen@bergen.kommune.no.

Sted Fana kulturhus
Påmeldingsfrist 11.11.2015 12:00
Startdato 18.11.2015 09:00
Sluttdato 18.11.2015 14:30


Påmeldingsfristen har gått ut


Kontaktinformasjon:
Ann Christin Jenssen
mob. 55 56 96 01